Arvosteluasteikot eriarvoistavat ammattiin opiskelevia

Ammatillisesta koulutuksesta valmistuu vuosittain noin 50 000 nuorta ammattiosaajaa, suuntana oman alan työpaikka tai jatko-opinnot osaamisen kasvattamiseksi. Syksyllä 2009 astui voimaan muutos, jonka myötä ammattiin opiskelevien arvosteluasteikkoa muutettiin aiemmasta 1-5 arvostelusta uuteen 1-3 arvosteluun. Tämän on havaittu aiheuttaneen useita ongelmia, mutta reformin yhteydessä arvosteluasteikko ollaan silti pitämässä entisellään.

Kapeampi arvosteluasteikko ei ole opiskelijoiden, työnantajien eikä arvioijien kannalta tarkoituksenmukainen. Tämän lisäksi uusien osaamisperusteisten tutkintojen yhteisissä tutkinnon osissa on siirrytty neljään isoon kokonaisuuteen, joista merkitään todistuksiin vain kokonaisarvosana. Tämä vaikeuttaa osaamisen hahmottamista todistuksista.

Ammattiin valmistuneen jatko-opintomahdollisuudet ovat myös heikentyneet uudistusten myötä, sillä ammattikorkeakoulut eivät opiskelijavalinnoissaan huomioi ammatillisia todistuksia lähtöpisteinä lainkaan.

”Mielestäni arvosteluasteikko ja todistusmerkinnät tulisi reformin yhteydessä palauttaa entiseen malliin. Tämä ei vaadi lisäkustannuksia, mutta selkeyttäisi reittejä työelämään, parantaisi ammatillisten opiskelijoiden jatko-opintokelpoisuutta ja nostaisi opiskelumotivaatiota sekä ammatillisen todistuksen arvostusta. ”

 

Lisätietoja
Petri Honkonen
0408397776

Facebook Twitter Instagram