Eduskunta

Petri talousvaliokunnassa yhdessä keltakansisen Valtion talousarvioesityksen kanssa.

Toisella eduskuntakaudellani (2019-2023) toimin monissa vaikuttamispaikoissa, joissa tuon Keski-Suomen ja koko Suomen asioita esille.

 • Perustuslakivaliokunta (jäsen)
 • Valtiovarainvaliokunta (varajäsen)
 • Kunta- ja terveysjaosto (jäsen)
 • Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen)
 • Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen)
 • Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen)
 • Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen)
 • Euroopan neuvoston monitorointikomitea (varsinainen jäsen)
 • ARA:n johtokunta (varsinainen jäsen)
 • Alkon hallintoneuvosto (varsinainen jäsen)
 • Keskusta rp. varapuheenjohtaja
 • Kunnallisalan kehittämissäätiön hallituksen puheenjohtaja
 • Suomi-Venäjä-seuran hallituksen puheenjohtaja

Lisäksi jatkan aluepolitiikan parissa eduskunnan seutukaupunkiverkostossa. Yhteistyössä Suomen 50 seutukeskuskaupungin kanssa työskentelemme pikkukaupunkien elinvoiman puolesta.

Maakunnallista vaikuttamista Keski-Suomen hyväksi toimimme yhdessä muiden keskisuomalaisten kansanedustajien kanssa.

Lisätietoja eduskuntatoiminnastani sisältää mm. ansioluetteloni sekä toimeni kansanedustajana.

Facebook Twitter Instagram