Keski-Suomi perusopetuksen digitalisaation kokeilualueeksi

Mielipidekirjoitus Keskisuomalaisessa 15.9.2015

Juha Sipilän hallitus on osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeessaan nostanut perusopetuksen digitalisaation kehittämisen yhdeksi ydinkohdaksi.

Digitalisaatiossa ei ole kyse pelkästään siitä että hankitaan oppilaille tabletit tai muuta tietoteknistä välineistöä. Digitalisaatio mahdollistaa uudenlaisia oppimistapoja ja opetusmuotoja.

Se myös kehittää peruskouluikäisille taitoja, jotka ovat välttämättömiä tulevaisuuden työelämässä. Sen tarkoituksena on myös tuoda oppiminen lähemmäksi maailmaa, jossa lapset ja nuoret itse elävät.

Perusopetuksen digitalisaatio luo hyviä mahdollisuuksia Keski-Suomelle, sillä maakunnassamme on sekä opettajakoulutusta että IT-osaamista. Keski-Suomi voisi toimia kokeilualueena perusopetuksen digitalisaatiolle. Peruskoulukokeiluun osallistui aikanaan myös keskisuomalaisia kuntia, perinteitä kokeiluille siis on.

Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeeseen kuuluu opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen uudistaminen. Digitalisaation edellytyksenä on todella opettajien täydennyskoulutus. Siihen myös panostetaan.

Keski-Suomessa opettajakoulutuksella on kovatasoiset perinteet. Jyväskylän yliopistossa on myös IT-osaamista. Jyväskylän yliopisto voisikin toimia kansallisen opetuksen digitalisaation keskuksena, ja näin luoda maakuntaan valtakunnallista erityisosaamista entisen lisäksi.