Kunnianhimoinen energia- ja ilmastopaketti on Suomen etu

Suomessa on tehtävä ratkaisut, joilla saamme vähennettyä päästöjä sekä lisättyä uusiutuvan energian käyttöä vuoden 1990 tasosta 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi voimme nostaa energiaomavaraisuusasteemme 50 prosenttiin.

Euroopan komissio on esittänyt, että Euroopan unionin alueella päästöjä pitäisi laskea 40 prosentilla ja uusiutuvan energian osuutta lisätä 27 prosentilla vastaavalla aikavälillä. Erityisesti päästövähennystavoite on ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta riittämätön. Mikäli emme saa aikaan riittävän isoa muutosta sekä Euroopan ulkopuolisia maita mukaan, uhkaa yhteinen maapallomme muuttua kurjaksi paikaksi.

Uusiutuvan energian lisääminen ja energiaomavaraisuuden parantaminen on meille ennen kaikkea mahdollisuus. Kotimaiset uusiutuvat luonnonvarat on saatava käyttöön. Näin voimme luoda uutta työtä ympäri maata. Samalla vähennämme riippuvuuttamme ulkomailta tuotavasta hiilestä, öljystä ja kaasusta. Näin saamme myös paikattua viennin ja tuotimme välistä miljardikuilua.

Euroopan energia- ja ilmastopaketista päättäminen on tulevan Euroopan parlamentin tärkeimpiä tehtäviä. Päätösten on oltava riittävän kunnianhimoisia, jotta Euroopan unioni otetaan vakavammin myös kansainvälisissä neuvottelupöydissä.

Suomen etu on, että muutos kohti uusituvan energian käyttöä ja biotaloutta lähtee toden teolla käyntiin. Meillä on neljänneksi eniten uusiutuvia luonnonvaroja henkeä kohden maailmassa ja Euroopassa eniten. Mahdollisuudet luoda uutta työtä siis lähes rajattomat.

Petri Honkonen
Eurovaaliehdokas, kesk.
Saarijärvi