Normeja puretaan

Normeja puretaan

 

Sipilän hallitus on toteuttanut tomerasti rakentamisen ja asumisen normien purkamista. Etenkin maaseuturakentamista ja asumista on tehty helpommaksi. Olen itse osallistunut ainoana keskustalaisena maakunnan kansanedustajana ympäristövaliokunnassa maankäyttö- ja rakennuslain muutoksiin, joilla maaseuturakentamista on helpotettu. Olen ollut myös mukana lakien valmistelussa ennen niiden tuloa eduskunnan käsiteltäviksi.

 

Näillä muutoksilla teimme mahdolliseksi esimerkiksi kesämökin muuttamisen vakituiseksi asunnoksi. Enää ELY-keskukset eivät pääse rajoittamaan poikkeamisluvan vaativia rakennushankkeita, ne ovat täysin kunnan päätettävissä. Maisematyölupaa ei tarvitse tehdä metsän käsittelystä, jos omistaa metsää kaava-alueilla.

 

Suunnittelutarveratkaisun vaatimuksia maaseudulle rakennettaessa kevennettiin. Lisäsimme valiokunnan käsittelyn aikana MTK:n esityksestä vielä ministerin esityksen päälle suuremman helpotuksen maatiloille tähän pykälään: maatilaan kuuluvan talousrakennuksen saa jatkossa rakentaa ilman kunnan suunnittelutarveratkaisua, pelkkä rakennuslupa riittää. Uskoisin, että tällä on suotuisia vaikutuksia useille maaseutuyrityksille, jotka pohtivat rakentamista.

 

Olemme edistyneet norminpurkutyössä aiempaan verrattuna hyvin. Esimerkiksi edellinen kokoomusjohtoinen hallitus ei tehnyt byrokratialle mitään. Sarkaa riittää silti yhä. Esimerkiksi tienvarsimerkintöjen laittaminen on nykyään tapahtumien järjestäjille vapaata. Yritykset tarvitsevat yhä luvan. Tilapäisen mainoksen tai kyltin voi pystyttää, kunhan tekee ilmoituksen. Tässäkin asiassa on vielä tekemistä, vaikka suunta on ollutkin oikea.

 

Petri Honkonen

Kansanedustaja, kesk.

Ympäristövaliokunnan ja talousvaliokunnan jäsen