Päivän tukija: Heli Kallio-Kauppinen

Päivän tukijana on työelämän ja vapaa-ajan aktiivinen järjestötoimija Heli Kallio-Kauppinen Saarijärveltä.

Heli Kallio-Kauppinen kuuluu Petrin tukijoihin.

”Petri on neljän vuoden aikana osoittanut, että hän haluaa pitää yhteyttä omaan alueeseensa ja valitsijoihinsa muutoinkin kuin kampanja-aikoina. Tavasta viestiä on kuvastunut aito maalaisjärki ja hän on osoittanut sen toimivan myös kaupungissa, valtakunnantasolla ja kansainvälisissä tehtävissä.  

Petri on osoittanut olevansa mies paikallaan. Eiköhän siis hommata uudestaan paikka miehelle – sinne eduskuntaan!”