Päivän tukija: Marjatta Suomäki

Päivän tukijana on erityisopettaja, kaupunginvaltuutettu ja kyläaktiivi Marjatta Suomäki Saarijärven Konttimäeltä.

Marjatta tukee Petriä eduskuntaan!

”Petri on tehnyt asiantuntijuudellaan ja mutkattomuudellaan minuun vaikutuksen. Paikalliset, Keski-Suomen, Suomen ja kansainväliset asiat hoituvat Saarijärven murteella, ranskan-, englannin- tai ruotsinkielellä tarpeen mukaan. Petriä on helppo kuunnella, koska hän sanoo asiansa kansantajuisesti ja suoraan ”kuvia kumartamatta”. Petri ei ole populisti, vaan asiallinen nuori mies, joka sanoo omat mielipiteensä selkeästi julki tuoden. Hän kuuntelee meidän ”murheitamme” ja mielipiteitämme, vie asiat eteenpäin ja on siten viimeisen neljän vuoden aikana monta asiaa saanut menemään parempaan suuntaan.

Erityisen iloinen olen Petrin tietämyksestä ja näkemyksistä koulutuksen ja opiskelijoiden suhteen. Hän on huolissaan aivan oikeutetusti pienten lasten ja nuorten opinpoluista, liian suurista opetusryhmistä, tuki- ja erityisopetuksen riittävyydestä sekä opettajien jaksamisesta. Myös jatko-opintojen ulkopuolelle jäävien tilanteista Petrillä on näkemystä. Näiden asioiden hoitamiseen Petrillä on hyvä tietämys ja tahto viedä parannusehdotukset eteenpäin. Lasten, nuorten ja koulutuksen puolestapuhujia tarvitaan. Tämäkin on yksi hyvä syy äänestää Petri jatkopestille eduskuntaan!”