Päivän tukija: Tuomo Vilkkilä

Päivän tukijana on toimitusjohtaja sekä maa- ja metsätalousyrittäjä Tuomo Vilkkilä Saarijärveltä.

Tuomo tukee Petriä eduskuntaan.

”Kansanedustajan on hallittava niin yksityiskohdat kuin laajat kokonaisuudetkin, tunnettava pienten ja suurten yritysten toimintaedellytykset sekä ymmärrettävä niin yksittäisen ihmisen kuin koko kansan tarpeet hyvään elämään. Suomesta tulee pitää huolta kokonaisuudessaan ja huolehtia, että ihmisillä on halutessaan mahdollisuus myös maaseutuasumiseen. Tärkeänä pidän myös, että kansanedustaja pyrkii luomaan kestävää energiapolitiikkaa ja että Suomen huoltovarmuudesta pidetään huolta.

Tuen Petrin uudelleen valintaa toiselle kaudelle eduskuntaan, koska mielestäni hän vastaa hienosti edellä mainittuihin asioihin. ”