Vaalit 2019

Peruskoulu kuntoon

 • Ei koulusta läpi ilman kunnollista lukutaitoa
 • Pieni koulu on hyvä lapsille
 • Lapsille kuuluu terve sisäilma
 • Opettajien on saatava keskittyä opettamiseen ja kasvattamiseen

Toimeentulon perusta kuntoon

 • Sosiaaliturvajärjestelmämme on uudistettava huomioiden pienituloisten ihmisten paras
 • Tulorekisteri on hyvä askel kohti perustuloa
 • Työhön lähtemisen on oltava aina kannattavampaa kuin kotiin jäämisen
 • Työkyvyttömät eivät kuulu kortistoon

Teollisuus on voimamme

 • Tiestön ja ratojen kunnostaminen on myös teollisuuden elinvoiman ehto
 • Uudet keksinnöt ja tuotteet luovat uutta työtä
 • Maaseudun teollisuuden kehittämiseen korkeammat investointituet turvattava
 • Lisää kotimaista energiaa huoltovarmuudeksi

Metsä on pelastus

 • Metsä tuo maaseudulle työtä ja tuloja
 • Uudet sellupohjaiset tuotteet ovat ympäristöystävällisiä
 • Hyvin hoidettu talousmetsä sitoo hiiltä ja on hyvä ilmastolle
 • Valtion tuet painotettava metsän varhaishoitoon