Työtä Eurooppaan

Petrin kirjoitus Keskustan Haloo Eurooppa -blogissa 12.5.2014
Suorittaessani korkeakouluvaihtoani Centre Universitaire de Jean-Francoise Champollionissa Ranskassa huomasin myös maan nurjat puolet. Olin yllättänyt, koska olin pitänyt suuren julkisen sektorin omaavaa maata oikeudenmukaisena ja tasa-arvoisena paikkana elää.
Tämä osoittautui harhaluuloksi. Työttömyys oli kasvussa ja erot ihmisten välillä hyvin suuria. Talouselämän pysähtyneisyys oli käsin kosketeltavissa. Hiljaa mielessäni mietin, että onneksi meillä Suomessa asiat ovat paremmin.

Valitettavasti olin väärässä. Tänään neljä vuotta myöhemmin meillä on Suomessa 400 000 ihmistä vailla työtä. Huolestuttavinta on nuorten ja pitkäistyöttömien määrän räjähtävä kasvu. Meille uhkaa syntyä kymmenien tuhansien työkykynsä menettävien joukko, mikäli emme toimi nopeasti. Esimerkiksi joka päivä neljä alle 30-vuotiasta jää työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveysongelmien vuoksi.

Ensi viikolla eduskunnassa käsitellään oppositiopuolueiden yhdessä tekemää työttömyyttä koskevaa välikysymystä. Hallituksen on annettava lupaus suomalaisille työllisyyttä lisäävistä ja työttömyyttä vähentävistä toimista. Hurskaat puheet eivät enää riitä.

Suomi tarvitsee laajan kasvu- ja työllisyysohjelman. Yritysten rahoitusmahdollisuuksia on parannettava, yrittämisen byrokratiaa on vähennettävä ja työn vastaanottamisesta on tehtävä kannattavampaa.

Työttömyys ei ole vain Suomen vaan koko Euroopan ongelma. Jokaisen maan oma tehtävä on laittaa talous- ja työllisyystilanteensa kuntoon. Tämä luo hyvinvointia myös naapurimaihin, koska yhteisellä sisämarkkina-alueella olemme riippuvaisia toisistamme.

Sisämarkkinoiden kehittäminen on muutenkin tärkeää. Ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja pääomien liikkumisen on oltava unionin kehittämisen peruskulmakivi.

Kasvun ja työllisyyden kannalta tämä tarkoittaa, että suomalaisyrityksillä on oltava mahdollisuudet toimia ja kasvaa Euroopan talousalueella. Yrittämisen esteet on poistettava.

Samalla on luotava paremmat puitteet kansainväliselle kaupalle. EU:n ja Yhdysvaltojen välinen kauppa- ja investointisopimus olisi askel oikeaan suuntaan, kunhan tietyistä reunaehdoista pidetään kiinni.

Työllisyyden edistäminen on tulevan Euroopan parlamentin tärkeimpiä tehtäviä. Vaikka tärkeimmät ratkaisut on tehtävä kansallisella tasolla, voi myös unioni tehdä oman osansa sisämarkkinoiden kehittämiseksi. Kaikki keinot on saatava käyttöön.

Mikäli työllisyystilanne ei Euroopassa parane, uhkaamme jämähtää taantuvaksi menneisyyden maanosaksi. Koko Euroopan hyvinvointi, on myös suomalaisten etu.