Keskustalle

Me suomalaiset olemme keskellä viime vuosikymmenten pahinta kriisiä. Sen luonnetta alleviivaavat lukuisat edessä olevat haasteet, jotka uhkaavat omaleimaista suomalaista hyvinvointia. Suomelta uhkaa loppua puhti.

Suomen menestystarina on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tarina. Tarinan on jatkuttava, sillä kysymys on viime kädessä jokaisen suomalaisen työstä ja toimeentulosta, kodista ja perheestä, palveluista ja turvasta. Minua ja meitä seuraavan sukupolven elämän on oltava hyvä.

Suomen ohella Suomen Keskusta on vaikeassa paikassa. Suomalaisten luottamus Keskustaan uhkaa kadota. Merkille pantavaa on, kuinka samantahtiselta Suomen ja Suomen Keskustan pulssi tuntuu.

Minä uskon Suomeen ja minä uskon Keskustaan. Suomen ja keskustan pitää olla kaikkia varten. Keskustalaisilla on annettavaa koko kansalle, koko Suomelle. 

Suomi on meitä ja Keskusta on meitä kaikkia varten. Keskusta ja keskustalaiset voivat tehdä paljon kaikkien suomalaisten hyväksi.

Hyvät kuulijat,

Tärkein tehtävä on torjua käynnissä oleva kriisi, torjua edessä olevat uhat ja rakentaa kestävät pitkospuut hyvinvointi-Suomelle. 

Pyrin Keskustan puheenjohtajaksi Oulussa pidettävässä puoluekokouksessa. Tavoittelen luottamusta tehtävään, jonka olen valmis täyttämään täydellä sydämellä. 

Tullessani valituksi Keskustan puheenjohtajaksi, annan kaikkeni, jotta luottamus suomalaisten parissa paranee. Ja minä annan kaikkeni, että me yhdessä saavutamme meille tärkeät päämäärät suomalaisessa yhteiskunnassa. Me ryhdymme työhön suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi.

Olen kyllästynyt siihen, että Keskusta ei mene eteenpäin. Me keskitymme liikaa päivänpolitiikkaan ja juoksemme mediaotsikoiden perässä. Sillä tavalla ei johdeta Suomea, eikä taatusti pelasteta Suomea. Hurlumhein sijasta pitää tarttua tulevaisuuteen ja ansaita uskottavuus. Uskottavuus on luottamuksen edellytys.

Hyvät läsnäolijat ja kuulijat,

Olen suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulosta. Käytöstavat kotoa ja kunnallisesta päivähoidosta, luku- ja kirjoitustaito ainutlaatuisesta peruskoulusta, kirjallinen ja ajatuksen sivistys yliopistosta, ryhti ja joukkuehenki varusmiespalveluksesta, yhdessä tekeminen yhdistystoiminnasta, toisesta välittämisen arvot tavallisesta arjen ympäristöstä hyvine ja vähemmän hyvine puolineen.

Olen akateemisesti koulutettu isä, yliopiston mäellä maailman menoa nuuhkinut lukutoukka, luonnon kanssa syrjässä elävä Saarijärven Petri, metsien mies.

Olen keskustalaisen arkkityyppi. Monisäikeinen, juuri sellainen kuin meidän Keskusta parhaimmillaan on.

On tosi asia, että hyvinvointivaltiomme on romuna 10 vuoden sisällä, jos sorrumme tappelemaan ja riitelemään toissijaisesta. Nihkeys ja nuiva asenne turvaa elannon vain jälkiviisaille. 

Riitelemisen ja tappelemisen sijasta meidän pitää ryhtyä työhön. Me tarvitaan joukkopyrintöä.

Meitä suomalaisia on tässä maailmassa niin vähän, että meidän on oltava paljon nykyistä vauraampia. Ei toistemme kustannuksella, vaan toistemme hyväksi. Vauraus tarkoittaa myös tasaisempaa tulonjakoa. Ei riitä, että vain muutama alue tai ihminen menestyy, vaan kaikkien potentiaali on saatava käyttöön. Elinvoimaa ja mahdollisuuksia pitää rakentaa koko Suomeen. Rikkaat uusiutuvat luonnonvarat, korkealuokkainen suomalainen osaaminen ja niistä molemmista kumpuavat innovaatiot – keksinnöt, uudet tavat tehdä – tekevät Suomesta suuren.

Kestävä Suomen suunta edellyttää sitä, että huomattavasti nykyistä useampi suomalainen on työssä ja yrittää. Se edellyttää myös sitä, että uusia suomalaisia syntyy huomattavasti nykyistä enemmän.

Uskon, että ilmastonmuutoksen torjumisen kautta Suomesta rakentuu uusi teollinen mahti – hyvän suurvalta. Luonnonvarojen kestävä käyttö ja uudet keksinnöt ovat sitä, mitä me osataan tarjota ja jolla me myös tehdään aineellista ja henkistä vaurautta. 

Minulle Keskusta on luontopuolue, ei luonnon tärväämisen puolue. Puhdas luonto on elämän perustarve, kuten kotimainen ruokakin. Jos ei ole viljelijää, ei ole ruokaakaan. Luonnonvarojen käyttöön perustuvan talouden ajaminen ulos Suomesta ei ole luonnolle hyväksi vaan hyveposeerausta. Ilmastonmuutokseen puuttuminen on Suomen ja ihan meidän jokaisen suomalaisen velvollisuus. Yhteisen pallon kestävä tulevaisuus ei ole mielipidekysymys, mutta Ihmisille epäoikeudenmukaista ympäristöpolitiikkaa ei pidä hyväksyä, vaan pitää tehdä niin, että kaikki pysyvät matkassa.

Suomi tarvitsee nyt vakautta. Hallituksessa joko ollaan tai siellä ei olla. Suomalaiset kaipaavat Keskustalta ihan kaikkea muuta kuin hallituskriisiä. Suomalaiset kaipaavat tunnetta ja varmuutta siitä, että kaikki menee hyvin. 

Keskustan puheenjohtajana aion johtaa puolueen pois tästä merkillisestä välitilasta. Aion pitää huolen siitä, että Keskusta vaikuttaa Suomen hyväksi hallituspolitiikan avulla ja yhdessä kumppaneiksi valikoituneiden puolueiden kanssa kaikissa käytettävissä olevilla tavoilla. 

Tullessani valituksi Suomen keskustan puheenjohtajaksi, katson että paikkani on hallituksessa. Käytännön politiikan johtaminen hallituspuolueessa hallituksen ulkopuolelta on mahdotonta.

Puheenjohtajakampanjani aloitan tänään. Keskustan suurimpana haasteena on suomalaisten luottamuksen palauttaminen keskustaan. Sen onnistumiseksi pitää yhdistää puolue. Tunnen keskustan historian sitä opinnoissani tutkineena ja puolueen toiminnassa mukana kaikilla tasoilla olevana. Puolueella on mennyt heikoimmin juuri silloin kun ollaan oltu jakautuneita eri leireihin. Puolueessa tarvitaan avoin keskustelu tulevaisuudesta, tulevaisuuden Suomesta tiukasti sidottuna keskustan aatteelliseen ytimeen. Se on keino, jolla keskinäinen luottamus palautuu. Siihen haluan myös tulevaa puheenjohtajakierroksen keskustelua ohjata. 

Puheenjohtajakampanjani aikana aion avata tarkemmin, millainen Suomi olisi suomalaisille hyvä. Tuon kuvan minä annan puoluekokousedustajien arvioitavaksi. Jos puoluekokousväki sen omakseen ottaa, me ryhdymme työhön. Tavoitteena ei ole mikään muu kuin se, että meidän keskustalaisten unelmat ovat Suomen tulevaisuutta.

Hyvät ystävät lopuksi, 

Puheenjohtajakampanjaani alkaa vetämään keskustan Keski-Suomen piirin pj Tahvo Anttila. Ja toivotan kaiken keskustaväen tervetulleeksi edistämään keskustelua siitä, miten keskusta pelastaa Suomen!

Facebook Twitter Instagram