Eduskuntatiedotus: Honkonen Ukrainaa uhkaa jäätynyt konflikti

EDUSKUNTATIEDOTUS RIKSDAGSINFORMATIONEN 21.4.2016

Honkonen: Ukrainaa uhkaa jäätynyt konflikti

Kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.) on huolissaan Ukrainan kriisin muuttumisesta jäätyneeksi konfliktiksi, joka ratkaisemattomana hiertää naapurimaiden välejä ja aiheuttaa inhimillistä kärsimystä. Honkonen puhui Ukrainan tilanteesta Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen istunnossa Ranskan Strasbourgissa torstai-iltana.

Yleiskokouksen käsiteltävänä oli latvialaisen kansanedustaja Nellija Kleinbergan raportti Ukrainan sodassa vangituista henkilöistä ja vankeihin liittyvästä humanitäärisestä huolesta.

”Kuten raportissakin todetaan, kaikkien Ukrainan sodan osapuolten pitäisi pikimmiten panna toimeen Minskin sopimus. Sodan kestäessä väkivalta siviilejä kohtaan on vain kasvanut. Ihmisoikeuksien näkökulmasta tilanne on kestämätön”, Honkonen totesi.

Vaikka pakolaiskriisi vie Euroopassa päähuomion, ei Ukrainan sotaa saisi unohtaa.

”Tilanne on hankala Euroopan neuvoston parlamentaariselle yleiskokoukselle, kun konfliktin yksi osapuoli on vetäytynyt vuoropuhelusta”, Honkonen totesi viitaten Venäjän valtuuskunnan päätökseen olla osallistumatta yleiskokouksen toimintaan tänä vuonna.

”Ilman eri osapuolten vuoropuhelua siviilien kärsimys ja ihmisoikeusongelmat eivät lopu. Siksi vuoropuhelun elvyttämiseen pitäisi löytyä jokin keino. Suomi on saanut myös osansa pakotepolitiikasta Venäjän viennin tyrehdyttyä. Dialogin lisääminen Venäjän kanssa ei mene hukkaan”, Honkonen totesi.

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on koolla Strasbourgissa 18.–22.4.2016. Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on maanosan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Jäsenmaiden kansanedustajista koostuva yleiskokous tekee aloitteita ja antaa suosituksia, joiden pohjalta ministerikomitea päättää asioista. Parlamentaariseen yleiskokoukseen osallistuu jäsenet ja varajäsenet yhteen laskien yli 700 kansanedustajaa eri maista.

Lisätiedot: Kansanedustaja Petri Honkonen 040 839 7776

Raportti: “The humanitarian concerns with regard to people captured during the war in Ukraine” http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22564&lang=en