Hyvä ratkaisu Keski-Suomellekin

Keskustan keskisuomalaisten kansanedustajien yhteinen mielipidekirjoitus Keskisuomalaisessa 4.3.2016

Aikaansaatu yhteiskuntasopimus avaa vuosien jälkeen mahdollisuudet talouden kasvun käynnistymiselle ja työllisyyden parantumiselle. Vaikka lopputulos on kompromissi, se parantaa kustannuskilpailukykyämme. Ratkaisu tulee myös helpottamaan paikallista sopimista ja antamaan joustoa työpaikkojen säilyttämiselle.

Sopimuksesta huolimatta julkinen taloutemme on vielä vuosien ajan alijäämäinen. Sopimus kuitenkin auttaa velkakierteen vähitellen katkaisemista. Siihen tarvitaan kuitenkin myös rakenteellisia uudistuksia, sote-uudistusta ja hajanaisen maakunnallisen hallinnon kokoamista, normiviidakon purkamista ja kuntien tehtävien keventämistä.

Keski-Suomen kannalta yhteiskuntasopimus on erityisen tärkeä. Maakunta on nousussa maan heikompien työllisyysmaakuntien joukosta nopeimmien kasvavien joukkoon. Neuvoteltu yhteiskuntasopimus lisää investoijien luottamusta luoda meille uusia työpaikkoja ja pitää vanhat.

Lausumme parhaimmat kiitokset työmarkkinaosapuolille. Pääministeri Sipilä ja hallitus ansaitsee tunnustuksen sitkeydestä viedä Suomen nousun ohjelmaa eteenpäin.

 

Petri Honkonen

Anne Kalmari

Aila Paloniemi

Mauri Pekkarinen

keskustan kansanedustajat