Viikkokirje, viikko 9

Viikkokirje, viikko 9

Päivää taas eduskunnasta! Kirjoittelen tätä työhuoneessa perjantain istunnon jälkeen. Olin viime viikon isyysvapaalla, nyt taas sorvin ääressä koko viikon.Viikkoon on jälleen mahtunut monenlaista. Suurin ilonaihe lienee kilpailukykysopimuksen syntyminen. Tällä hetkellä se odottelee enää SAK:n hyväksyntää. Suomessa työn hinta on ollut jo pitkään kalliimpi kuin pahimmissa kilpailijamaissamme Saksassa ja Ruotsissa. Oheinen kuva kertoo, mitä sopimuksen syntyminen ja palkkamaltti yhdessä hallituksen toteuttaman talouspolitiikan kanssa saa aikaan lähitulevaisuudessa.

Yksikkötyökustannukset vs. euroalue (=100)

yksikkötyökustannukset vs. euroalue

Tämä on tärkeä kilpailuvaltti, kun kansainväliset yritykset pohtivat investointeja Suomeen. Tämä luo ennustettavuutta ja vakautta, juuri sitä mitä yritykset arvostavat. Suomalaiset työttömät voittavat. Toivotaan, että SAK hyväksyy sopimuksen ja kantaa vastuunsa yhteisestä tulevaisuudesta.

Tällä viikolla puhutti myös opintotuki. Hallitusohjelman mukaisesti joudumme leikkaamaan myös opintorahasta. Jyväskylän yliopiston professori Roope Uusitalo jätti tiistaina ehdotuksensa opintotuen uudistamiseksi. Opintorahan nykytaso korkea-asteen opiskelijoille on suurimmillaan 337 euroa/kk ja opiskelijan asumislisän taso maksimissaan 202 euroa/kk. Oma tavoitteeni on, että voisimme siirtää opiskelijat yleisen asumistuen piiriin. Tällöin etenkin heikoimmassa asemassa olevat opiskelijat hyötyisivät, eikä asumislisä olisi enää sidottu opintojen etenemiseen. Hallitus linjaa kevään aikana, mihin suuntaan opintotukea viedään ja miten sovitut leikkaukset toteutetaan.

Kuluvien viikkojen positiivinen uutinen on ollut metsähakkeen tuen nouseminen ja turpeen veron aleneminen. Euroopan komissio antoi Suomelle helmikuussa luvan nostaa tuen ja laskea veron vuoden 2012 tasolle, josta ne edellinen hallitus vihreiden johdolla pudotti ja nosti. Seurauksena oli kivihiilen vyöryminen suomalaisiin kaukolämpölaitoksiin. Metsähakkeen tuen nouseminen ja turpeen veron aleneminen tulee parantamaan kotimaisen energian tuotantoa ja jättää rahat kotimaakuntaan, toisinkuin venäläisen kivihiilen kanssa.

Näillä uutisilla hyvää viikonloppua!
Terveisin Petri