Kaksoiskuntalaisuus mahdollistettava

Suomalaiset viettävät yhä enemmän aikaa vapaa-ajan asunnoillaan tai joutuvat tekemään töitä muualla kuin asuinpaikkakunnallaan.
Mökeillä ja toisella asunnolla oleskelu ovat lisääntyneet huomattavat paljon. Erityisesti mökkikaudella on huomattava merkitys monelle kunnalle vapaa-ajan asujien vilkastuttaessa kuntien kyliä ja taajamia.
Samaan aikaan myös kuntien velvoitteet ja kustannukset ovat kohonneet. Mökkiläisten tuomista euroista huolimatta vapaa-ajan asujat aiheuttavat paljon menoja. Kunnallisten palvelujen tuottaminen mökkiläisille maksaa myös kunnalle.
Paljon mökillä käyvä on kuntalainen siinä missä myös pysyvästi paikkakunnalla asuva. Kun ihmiset liikkuvat yhä enemmän, ei yhdelle paikkakunnalle sidotut palvelut enää riitä.
Kaksoiskuntalaisuus on tehtävä mahdolliseksi. Jakamalla kunnallisveron osittain myös mökkipaikkakunnalle, runsaasti mökillä aikaansa viettävä voisi käyttää osittain myös mökkikuntansa palveluja.
Samalla ihminen voisi halutessaan vaikuttaa mökkikuntansa asioihin entistä tehokkaammin. Kompensoimalla kunnallisveron osuutta mökkikunnalle esimerkiksi vapaaehtoisen ilmoituksen avulla tasattaisiin mökkiläisiäkin varten tuotettujen kuntapalvelujen kustanuksia. Tämä helpottaisi suurien mökkikuntien kustannustaakkaa ja olisi oikeudenmukainen tapa tasata kustannuksia.