Kesk. Honkonen: Varhaiskasvatuslain uudistuksessa estettävä lasten valikointi

Tiedote 9.2, julkaistavissa heti

Hallituksen esitys varhaiskasvatuslaiksi lähetettiin tiistaina ministeriöstä lausuntokierrokselle. Tässä lakiluonnoksessa ei ole millään tavalla huomioitu sitä epäkohtaa, että yksityiset päiväkodit voivat tällä hetkellä valikoida hoidettavaksi otettavat lapset.

-Tämä on todella merkittävä ja vakava epäkohta, koska se asettaa lapset epätasa-arvoiseen asemaan. Tällä hetkellä yksityisten päiväkotien on ollut mahdollista valikoida lapset, jotka halutaan ottaa hoitoon. Käytännössä tämä on toteutunut niin, että lapset, joista syntyy korkeampia kustannuksia eivät ole välttämättä saaneet hoitopaikkaa tai heidän hoitosuhteensa on katkaistu myöhemmin, kun on esimerkiksi ilmennyt, että lapsi tarvitsee enemmän tukea, toteaa keskustan kansanedustaja Honkonen.

Korkeampia kustannuksia syntyy esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevista lapsista. Joissakin tapauksissa myös alle 3 vuoden ikä tai erityisruokavalio on ollut peruste, ettei lasta ole otettu yksityiseen päiväkotiin.

-Tämä on kestämätön tilanne ja loukkaa varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuuden periaatetta, joka on arvokas ja tärkeä lähtökohta. Ei voi olla niin, että päiväkodit voivat syrjiä lapsia lasten ominaisuuksien perusteella ja suostuvat ottamaan hoitoon vain heidän asettamansa kriteerit täyttäviä. Varhaiskasvatuslaissa on ehdottomasti estettävä lasten valikointi. Lisäksi lakiuudistuksessa on määriteltävä, että yksityisten päiväkotien on järjestettävä erityistä tukea sitä vaativille lapsille. Tämä velvoitehan on myös julkisen varhaiskasvatuksen järjestäjillä, Honkonen sanoo.

Varhaiskasvatuslakiluonnoksessa on muutoin paljon hyviä uudistuksia, kuten varhaiskasvatuksen muuttuminen yhdenvertaiseksi perusopetuksen kanssa. Positiivista on, että lapsen etu huomioidaan vahvasti kaikissa pykälissä.

-Toivon kuitenkin, että lausuntokierrokselta saatava palaute otetaan aidosti huomioon lain jatkovalmisteluissa. Lisäksi laissa on varmistettava lasten tasa-arvoisuus kaikissa tilanteissa, Honkonen vaatii.

 

Lisätietoja
Kansanedustaja Petri Honkonen
0408397776