Kovia päätöksiä ja kasvun eväitä

Juha Sipilän hallituksen ohjelma julkistettiin eilen. Sipilä valittiin hetki sitten eduskunnan täysistunnossa Suomen pääministeriksi. Hallitusohjelma on edellisistä poiketen tiivis ja lyhyt, strateginen hallitusohjelma. Liitteistä pystymme lukemaan talousluvut. Ne ovat kovaa luettavaa. Säästötoimenpiteet ovat rankkoja, erityisesti koulutuksesta tehtävät säästöt sattuvat. Säästöt on kuitenkin tehtävä.

Tärkein toive, minkä toin mukanani vaalikentiltä tänne eduskuntaan, on päätöksentekokyky. Päätöksiä on tehtävä ja velaksi eläminen lopetettava, vaikka se sattuukin. Ilman leikkauksia Suomen tie olisi Kreikan tie: ylivelkaantuminen ja valtionlainojen kallistuminen. Jotakin on pakko tehdä ja nyt tehdään.

Kovista säästöistä huolimatta ohjelma sisältää suuren 1.6 miljardin rahoituspaketin kärkihankkeisiin. Tiestön ja rautateiden korjausvelan kuromiseen saadaan tästä paketista noin 600 miljoonaa. Tämä on etenkin meille keskisuomalaisille iloinen uutinen. Muita hyviä uutisia on vahva, jokaisella hallinnonalalla ilmenevä normienpurkutavoite. Tavoitteena on pyrkiä monista tavallisten ihmisten, muun muassa yrittäjien ja vapaaehtoistoimijoiden, elämää kiusaavista normeista eroon. Tässä on mentävä kansalainen, ei hallinto edellä.

Keski-Suomen maakunnan kannalta on hyvä asia, että SOTE etenee maakuntamallin pohjalta. Malli on valmisteltava siten, että se turvaa toimivat terveydenhuollon palvelut koko maakunnassa. Lapsiperheiden kotipalveluun saatiin viimein lisää panostuksia, samoin omaishoitajien tukemiseksi.

Yritteliäisyys ja toimeliaisuus lisääntyvät. Metsätilojen sukupolvenvaihdoksiin tulee huojennuksia, pienyrittäjät saavat kannustimeksi yrittäjävähennyksen ja kotitalousvähennystä laajennetaan. Toivon myös, että ansiosidonnaisen päivärahan muuttaminen starttirahaksi onnistuu.

Nyt uuden hallituksen, kansanedustajien, kuntapäättäjien ja kaikkien meidän suomalaisten on laitettava tarmonsa siihen, että tehdyt päätökset saadaan toteutettua mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla. Siten, että samalla rakennetaan tulevaisuutta ja uudistetaan. Suomi on kovien ratkaisujen edessä, mutta toivoa on.