Puheenvuoro 3.6.2015

Puheenvuoro 3.6.2015 Täysistunnossa, keskustelussa hallitusohjelmatiedonannosta

 

Herra puhemies,

Nuorisotakuuta on kehitettävä yhteisötakuun suuntaan.

Tämä on yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista.

Edellisen hallituksen aloittama työ nuorisotyöttömyyden ja nuorten syrjäytymisen selättämiseksi on edelleen pahasti kesken.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan viime huhtikuun lopussa nuoria työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 42400, joka on 4700 enemmän kuin vuotta aiemmin vuonna 2013. Nuorten työttömyys ja sen pitkittyessä syrjäytyminen ovat yksi keskeisimpiä yhteiskunnallisia ongelmiamme.

Edellisen hallituksen alulle panema nuorisotakuu-hanke juuttui pahasti hallinnon rattaisiin.

 

Puhemies,

Hallinnon sijaan tarvitaan yhteisöllisyyttä. Itseauttamiskykyä sekä vastuusta itsestä ja lähimmäisistä on vahvistettava. Tarvitaan kokonaisvaltaista nuorisopakettia, josta löytyy riittävä keinovalikoima erilaisissa elämäntilanteissa olevien nuorten tukemiseen.

Ensinnäkin. Nuorisotakuuta kehitettäessä on uudistettava palvelumalleja. Takuu ei voi toimia jos nuoria pallotellaan luukulta toiselle. Uudessa kehitettävässä mallissa on lähdettävä siitä, että nuoret saavat keskeiset sosiaali- ja työvoimapalvelunsa yhdeltä luukulta. Esimerkkinä voi käyttää Tanskassa hyvin toimivaa nuorisopalvelukeskus -mallia.

Keskeistä on se, että nuoren palveluista on vastuussa yksi henkilö. Silppupalveluista on päästävä eroon. Itsetuntonsa menettänyt, syrjäytynyt nuori lannistuu lomake- ja byrokratiakaaoksen alle, siinä missä muunkin ikäinen.

Toiseksi. Palveluiden toimivuuden kannalta olennaista on myös tiedonkulku hallinnossa. Omassa maakunnassani Keski-Suomessa nuorisotyön ja työllisyyden parissa toimivat ovat kohdanneet vaikeuksia tiedonkulun ja salassapitomääräysten kanssa. Palveluiden tarjoaminen on estynyt, koska viranhaltijat pelkäävät antaa tietoja toiselle viranomaiselle. Onneksemme hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi selkiyttää näitä määräyksiä. Salassapitomääräysten kanssa tarvitaan todella maalaisjärkeä.

Kolmanneksi. Osa nuorisotakuun kehittämistä on oltava etsivän nuorisotyön vahvistaminen. Etsivän nuorisotyön avulla moniongelmaisten nuorten on mahdollista päästä palvelujen piiriin ja yhteiskuntaan jälleen kiinni. Kulttuuri ja liikunta ovat mitä tärkeimpiä omatoimisen itsensä kehittämisen ja terveyden ylläpidon välineitä ja tärkeitä siksi myös nuorille nuorisotakuun toteuttamisessa.  Nämä ovat tämän hallituksen painopistealueita.

Neljänneksi. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamisessa keskiöön nousee painotetaan koulutuksen läpäisyä.  Rahoitus ei enää palkitse koulussa olemisesta, vaan sieltä valmistumisesta.

Tällä hetkellä keskeyttämisten määrä on huolestuttava tietyissä oppilaitoksissa. Uuden järjestelmän tulee kannustaa ammattiopistoja panostamaan henkilökohtaiseen ohjaukseen ja tiiviiseen opiskelija-opettaja vuorovaikutukseen. Tämä tukee myös nuorisotakuun toteutumista.

 

Arvoisa puhemies, Sipilän hallituksen ohjelma luo uusia mahdollisuuksia nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn sekä korjaaviin toimenpiteisiin ja tämän kautta vähentää yhteiskunnalle koituvia niin inhimillisiä kuin sosiaalisiakin kustannuksia.