Kyllä lääkäriin pitää päästä

Lääkäriin pääsy on kansalaisen perusoikeus. Se on lakisääteisten terveyspalveluidemme kulmakivi. Tilanne on se että erikoissairaanhoito toimii Suomessa hyvin, mutta perusterveydenhuollossa eli terveyskeskuksissa on ongelmia. Lääkärinvakanssien täyttäminen tuottaa vaikeuksia ja aika- ja rahapula vaivaavat. Lääkärit uupuvat. On selvää ettei sosiaali- ja terveyspalveluita voida enää tuottaa nykyisten kuntien kautta, kun väestö ikääntyy ja verotuotot vähenevät. Terveyspalveluiden hoito nykyisten sairaanhoitopiirien puitteissa on vaihtoehto, mitä myös useat terveydenhuollon ammattilaiset kannattavat. Tämä yhdistäisi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon. Terveyskeskukset säilyisivät joka kunnassa ja niissä voitaisiin joustavammin tarjota myös erikoislääkäreiden palveluja.

Käytännön ratkaisuilla voidaan myös parantaa palveluita. Tarvitaan uusia ideoita ja ajattelua. Esimerkiksi Etelä-Karjalan sote-kuntaytymässä Eksotessa toimii uudenlainen terveysautopalvelu, joka tuo terveyspalvelut ihmisten lähelle. Tämä Mallu-auto tuo sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan palvelut syrjäkylille ja näin jopa parantaa asukkaiden palveluja entiseen verrattuna. Saarikassa on ennakkoluulottomasti kokeiltava tällaisia uusia palvelumuotoja, millä vähennetään terveyskeskusten paineita ja syrjäkylien ihmisten palvelut paranevat.