Kotiapua perheiden tueksi

1990-luvun laman myötä perheiden kotiapu loppui Suomesta käytännössä kokonaan. Omasta mielestäni perheille annettu varhainen tuki on tärkeimpiä kunnan tarjoamia palveluita. Viime vuosina huostaanotot ovat lisääntyneet ja lastensuojelun avohuollon palvelut ovat kuormittuneet. Usein on tilanne se että helpommin joutuu lastensuojelutoimien kohteeksi, kuin saa sitä ennen mitään apua tai tukea.

Osallistuin tällä viikolla lapsiperheiden kotipalvelu-seminaariin, jossa kerrottiin mm. Imatralla saaduista hyvistä kokemuksista varhaisen tuen palveluista. Lastensuojelun kustannukset ja tarve oli jonkin verran laskenut tehokkaan varhaisen tuen tarjonnan myötä. Siellä lasta odottavien perheiden kotona vieraillaan automaattisesti ja toisen kerran pari kuukautta lapsen syntymän jälkeen. Näillä kerroilla tutustutaan ja kartoitetaan avun ja tuen tarvetta. Jos tarvetta tuelle on, laaditaan suunnitelma jonka mukaisesti sitä tarjotaan joskus jopa päivittäin. Apu on monenlaista. Se voi olla siivoamista tai ihan henkistäkin tukea. Merkittävintä siinä on se että perhettä autetaan selviytymään itse ensin. Ja usein näin käykin.

Tuen piiriin voivat hakeutua myös perheet joissa on isompia lapsia oma-aloitteisesti. Myös neuvolasta ohjataan tehokkaasti tuen piiriin, jos sellaisen tarvetta terveydenhoitaja arvioi olevan.

Saarijärven seudulla sote-liikelaitos Saarikassa on lapsiperheiden kotipalvelua. Sen käyttöasteen perusteella enemmällekin olisi tarvetta. Vaikka aina puhutaan rahasta, tulee muistaa se että varhaisella tuella ja ehkäistyillä lastensuojelutoimenpiteillä saadaan valtavia rahallisia säätöjä, inhimillisistä puhumattakaan. Juuri tehdyn tutkimuksen mukaan säästöjä voitaisiin saada koko maan tasolla jopa satoja miljoonia vuosittain, jos ennaltaehkäisyyn panostettaisiin. Usein on niin että apua ei ole ennen lastensuojelua, ja silloin rahahanat aukeavat. Laki säätelee lastensuojelua, mutta ennaltaehkäisevä työ ei ole kunnille pakollista.

Perheille tarjottava kotiapu on tärkeää ja se on erotettava lastensuojelun toimenpiteisiin liittyvästä perhetyöstä, jonka antamaa leimaa moni tuen tarpeessa oleva vanhempi pelkää.

Perheiden kotiapu on tulevaisuutta ja myös Saarijärvellä siihen on panostettava voimakkaasti. Tämän puolesta lupaan tehdä hartiavoimin töitä.