Maaseudun elinvoimaisuutta rakentamista helpottamalla

Mielipidekirjoitus Keski-Suomen paikallislehdissä viikolla 42.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa on keskeisenä tavoitteena helpottaa rakentamista maaseudulle. Tämä on hyvä uutinen maaseudun elinvoimaisuudelle, maaseudulla asuville ja maallemuuttoa harkitseville.  

Asumisen vapaus on yksi keskeistä perusoikeuksistamme ja siitä on pidettävä kiinni. Omalle maalle saa rakentaa! Väljää yhdyskuntarakennettamme ei pidä nähdä haittana vaan mahdollisuutena, joka on jalostettavissa globaaliksi vahvuudeksemme.

Rakentamista ja kaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Kyseisen lain uudistus on parhaillaan alkamassa. Jo tänä syksynä poikkeamismenettelyt, kuten kaavojen poikkeamiset ja niiden hyväksyntä, on tarkoitus siirtää Ely-keskuksesta kuntiin. Näin kuntien ratkaisuvalta rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä kasvaa. Tämä koskee esimerkiksi kaikkia rantarakentamisen poikkeuslupia. Näin siirretään valtaa Ely-keskuksista kuntiin paikallistasolle.

Myös kaavoituksen ja rakennuslupajärjestelmän hankalia kivikkoja tullaan tasoittamaan. Hajarakentamista helpotetaan ja ennen kaikkea päätösprosesseja tullaan nopeuttamaan. Pienimuotoista piharakentamista tullaan jatkossa sallimaan enemmän ilman rakennuslupaa.

Uudistuksia tehdessä on muistettava, miten kirjavaa maaseutumme on. Harvaan asutun maaseudun, ydinmaaseudun ja kaupunginläheisen maaseudun haasteet ja tarpeet ovat erilaisia. Eroavaisuudet tunnistamalla esityksistä saadaan maaseutua hyvin palvelevia ja elinvoimaisuutta lisääviä. Teen itse ympäristövaliokunnan jäsenenä hartiavoimin työtä, että rakentamisen määräyksistä saadaan sujuvampia.