Maaseutuasuminen on tulevaisuutta

Julkaistu Keskisuomalaisessa 30.6.2014

Hiljattain uutisoitiin tapauksesta, jossa kunta oli rankaissut mökilleen vakituisesti asettunutta pariskuntaa. Korkein hallinto-oikeus ratkaisi asian kunnan hyväksi. Pariskunnalla ei ollut lupaa muuttaa pysyvästi mökilleen. On uskomatonta kuinka Euroopan harvimmin asutussa maassa on otettu elämisen väljyyttä ja vapautta etsivät ihmiset tällä tavalla hampaisiin.

Nykyinen yhdyskuntapolitiikka rajoittaa liiaksi asumista haja-asutusalueilla. Varsinkin isoissa kaupungeissa rakennuslupia haja-asutusalueelle ei saa. Perusteena on infran rakentamisen ja palvelujen järjestämisen kalleus. Tämä on köykäinen peruste. Haja-asutusaluella asuva joutuu joka tapauksessa rakentamaan ja kustantamaan itse kaiken infransa, teitä myöten. Onneksi monet keskisuomalaiset pienet kunnat ja kaupungit näkevät maaseutuasumisen mahdollisuutena.

Suomella on hyvin vähän luonnonvaroja. Meidät erottaa muusta Euroopasta ennen kaikkea harva asutus. Tämä erityispiirteemme tulee nähdä vahvuutena, eikä nähdä ongelmana kuten nyt politiikan valtavirta tekee. Tulevaisuudessa talouskasvu tulee yhä enemmän pohjautumaan biotalouteen eli uusituviin luonnonvaroihin, jotka sijaitsevat maaseudulla. Tämä tulee vaatimaan meiltä asutusta myös maaseudulla, laajasti koko Suomessa. Hyödynnetään biotalouden mahdollisuudet. Jos yhdyskuntapolitiikan suunta ei muutu, tämä jää vain tavoitteeksi.

Petri Honkonen, kesk.
Maakuntavaltuutettu,
Valtuuston 1 vpj
Saarijärvi