Päivän tukija: Mikko Kallio

Päiväntukijana on maatalousyrittäjä, laulun opettaja ja Pylkön Kukko 2019 Mikko Kallio Saarijärveltä.

Mikko Kallio tukee Petrin taivalta eduskuntaan.

”Keskisuomalaisille oikea edustaja eduskuntaan on Petri Honkonen. On koko Keski-Suomen ja Suomen etu, että edustajallemme on tullut kokemusta/näkemystä Euroopan ja naapurimaamme Venäjän toimintakulttuurista. Petri on toiminut nyt neljän vuoden aikana mm. Eurooppa-neuvostossa, nuorten kansanedustajien verkoston pj:nä, seutukaupunkiverkoston pj:nä sekä eri valiokunnissa. Edellä mainitut puheenjohtajuudet ovat avartaneet Petrin näkemyksiä tärkeimpien kansainvälisten yhteistyömaiden suhteiden luomisessa. Näistä on todellakin etua, kun Keski-Suomen tulevaisuutta rakennetaan 2020-2030 -luvulle. Tähän lisäten luja työmoraali edustan tehtävässä, on ollut selvää, että 2012 tehty päätös; -Petri eduskuntaa -15 oli oikea valinta ja on niin nytkin huhtikuussa 2019!”