Petrin viikkokirje 3/2019

Viikon puheenaihe olivat Oulun ja muiden kaupunkien järkyttävät lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset. Ei ole syytä hyssytellä sitä tosiseikkaa, että tietyistä maista tulevat maahanmuuttajat ovat yliedustettuja seksuaalirikostilastoissa. Jatkossa turvapaikka- ja pakolaispolitiikkaa on suunnattava pois kansanvaelluksiin kannustavasta turvapaikajärjestelmästä. Jatkossa pakolaisperheet on otettava YK:n pakolaisleireiltä, tarkan seulan jälkeen. 

Tämä ei kuitenkaan ratkaise suurta ongelmaa, eli seksuaalirikosten korkeaa määrää. Siksi tarvitaan kovempia rangaistuksia. Eduskunnassa on jo käsittelyssä kolme lakihanketta, lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rangaistusten koventaminen, henkilötietolain muuttaminen, jotta poliisi voi paremmin valvoa potentiaalisia seksuaalirikollisia sekä kansalaisuuslain muutos jottakansalaisuus voidaan viedä ja karkottaa entistä helpommin, esim seksuaalirikosten myötä. Keskustan eduskuntaryhmän pj Antti Kaikkonen toimi jämäkästi kootessaan kaikki puolueet yhteen pöytään, jossa sovittiin että nämä lait viedään ennen vaaleja läpi. Tämä on tärkeää, koska vaalien yhteydessä kaikki käsittelemättömät lakiesitykset raukeavat. 

Tarvitsemme tässä tilanteessa jämäkkää otetta, ei sinisilmäisyyttä. Kuitenkin maltti on pidettävä mielessä ja kiinnitettävä huomio siihen tosiasiaan että seksuaalirikoslainsäädäntö tarvitsee kokonaisuudistuksen ensi vaalikaudella, jotta rikoksia saadaan todella vähennettyä ja muutettua yhteiskunnan ilmapiiriä ja vahvistettua käsitystä jokaisen ihmisen, varsinkin lasten, mutta myös aikuisten oikeudesta koskemattomuuteen.