Suomen tulevaisuus on edelleen metsässä

Tänään olemme kuulleet valoisia uutisia Metsä Groupin investointisuunnitelmista Äänekoskelle. Toteutuessaan investointi olisi Suomen historian suurimpia metsäteollisuuden investointeja.

Metsäteollisuutta on pidetty jo menneisyyden elinkeinona. Metsä Groupin suunnittelema investointi osoittaa, että uskoa suurimpaan luonnonvaraamme,  puuraaka-aineeseen ja siitä pohjautuviin elinkeinoihin löytyy myös suuremmassa mittaluokassa.

Jos investointi toteutuu on se merkittävä myös teollisuuden modernisaation näkökulmasta. Tehdas tulisi olemaan ns. uuden sukupolven biotuotetehdas, jossa kaikki jalostusketjun sivutuotteet hyödynnetään ja tuotetaan puusta sellun ohella muitakin tuotteita.

Tehdas on vastaus suomen metsäteollisuuden ongelmaan, kansantalouden kannalta liian alhaiseen jalostusasteeseen. Puun jalostaminen yhä pitemmälle arvokkaammiksi tuotteiksi avaa mielenkiintoisia vientimahdollisuuksia ulkomaille.

Tehdas tulee luomaan lukuisia pienempiä tuotantoyksiköitä ympärilleen ja elvyttää alueen elinkeinoelämää ja luo työllisyyttä laajalle alueelle. Uskon että tämä hanke toimii muulle suomalaiselle metsäteollisuudelle esimerkkinä uudesta ajattelusta ja rohkaisee kehittämään ja investoimaan, ainaisten tuotantoyksiköiden lakkauttamisten sijaan.