Suomi tarvitsee elävää maaseutua

Tulevaisuusprofessori Markku Wilenius käytti hiljattain tärkeän puheenvuoron maaseudun asuttuna pitämisestä. Perinteisen aluepolitiikan sijaan hän vaati uutta teollisuuspolitiikkaa, sillä Suomi tarvitsee teollisuutta ja vientiä. Suomen teollisuuden pohja on satoja vuosia ollut puussa ja puuhun pohjautuvissa valmisteissa aina tervasta selluun. Jotta Suomen teollisuuden selkäranka metsäteollisuus, voi tulevaisuudessakin elää ja kehittyä, on maaseudun infrastruktuurista pidettävä huolta. Tällä hetkellä Keski-Suomen tiestö on kamalassa kunnossa.  Tämä koskee teiden ja ratojen lisäksi myös maaseudun palveluita: kylien palveluita ja maaseutuvaltaisten kuntien taajamapalveluita.

Tulevan hallituksen on otettava aluepolitiikan uudistaminen teollisuuspolitiikaksi keskeiseksi tavoitteeksi. Se on osa elinvoimaisemman ja omavaraisemman Suomen luomista. Aluepolitiikan pohjana on maa- ja metsätalous, entistä korkeampi jalostusaste sekä vireä maaseutu hyvine liikenneyhteyksineen. Maaseutu ja maaseutumaisten kuntien palvelut on nähty kuitenkin erityisesti Etelä-Suomessa rasitteena. Asia on päinvastoin. Elävä maaseutu luo hyvinvointia ja talouskasvua koko Suomeen.