Tiedote 24.11.2016

Kesk Honkonen: Energiastrategiasta töitä ja omavaraisuutta koko Suomeen

Keskisuomalainen eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen Petri Honkonen on tyytyväinen hallituksen tänään julkistamaan energia- ja ilmastostrategiaan. Suomi korvaa fossiilista energiaa uusiutuvalla energialla. Suomi vastaa näin yhteiseen maailmanlaajuiseen haasteeseen ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Strategia keskittyy ennen kaikkea liikenteen päästöjen vähentämiseen. Kotimaisilla biopolttoaineilla on iso rooli.  Honkosen mukaan on tärkeää, ettei sähkö- ja biokaasuautojakaan ole unohdettu.

– Biopolttoaineiden sekoitusvelvoitteen osuus liikennepolttoaineissa nousee 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Yhdistettynä biokaasu- ja sähköautojen huomattavaan lisäämiseen, nämä mahdollistavat liikenteen ilmastotavoitteiden saavuttamisen kotimaista työllisyyttä tukien.

Honkosen mukaan biopolttoaineita tullaan tekemään suurilta osin metsäteollisuuden jätteistä, mikä on kiertotalouden tavoitteiden mukaista, vaikka ympäristöjärjestöt ovat leimanneet tämän kestämättömäksi metsien kannalta.

Tuulivoiman syöttötariffi lakkaa ja tuulivoiman tukijärjestelmä muuttuu aiemmasta huomattavasti järkevämmäksi. Metsähakkeen tuki jatkuu entisellään, mutta energiapuun ja hakkuutähteiden kysyntä kasvaa, kun metsäteollisuuden tähteille, kuten kuorelle ja purulle tulee muuta käyttöä.

– Keski-Suomessa energiapuun huono menekki on ollut valtava ongelma ja siihenkin tulee nyt hyvää kehitystä, Honkonen iloitsee.

Honkonen pitää tärkeänä Suomen energiaomavaraisuutta, joka paranee merkittävästi strategian toimeenpanon myötä.

– Venäjältä tuotavasta kivihiilestä päästään viimein eroon ja tuontiöljyn käyttö puolittuu, Honkonen toteaa.

 

Lisätietoja: kansanedustaja Petri Honkonen, 040 8397776