Viikkokirje 47

Suomen hallitus julkisti torstaina uuden ilmasto- ja energiastrategian. Strategia on suunnitelma siitä, miten Suomi täyttää Pariisin ilmastosopimuksen päästövähennysvelvoitteet ja miten Suomea kehitetään kohti vähäpäästöistä, uusiutuvaa energiaa käyttäväksi maaksi. Strategia yltää vuoteen 2030 asti. Energiapolitiikka on pitkäjänteistä, kuten myös päästövähennyksien saavuttaminen. Energian tuotanto ja liikenne tuottavat suurimman osan Suomen hiilidioksidipäästöistä, joten strategian toteuttaminen on elintärkeää. Varsinaiset toimenpiteet toteutetaan erillisillä hallituksen esityksillä, jotka eduskunta käsittelee ja hyväksyy.

Toimenpiteistä merkittävimpiä on liikenteen päästöjen vähentäminen. Hallitus tähtää siihen nostamalla liikenteen biopolttoaineiden sekoitevelvoitetta 30% vuoteen 2030 mennessä. Sähköautojen määrä nostetaan 250 tuhanteen ja biokaasuautojen 50 tuhanteen. Uutta liikennepolttoainetta tehdään pääasiassa metsäteollisuuden jätteistä, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuulivoimatukien nykyjärjestelmä lakkaa ja se muuttuu markkinaehtoiseksi, samoin aurinkovoima. Puupohjaisen energian osuus nousee merkittävästi. Kaikella uusiutuvalla energialla korvataan puolet tuontiöljystä. Kivihiilen käyttö lopetetaan lailla. Hienoja, tulevaisuuteen katsovia päätöksiä. Nämä luovat varmasti työtä kaikkialle Suomeen ja osallistumme osaltamme ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Hyvää viikonloppua ja ensimmäistä adventtia!

 

Terveisin Petri