Tiedote: Honkonen tyytymätön vastaukseen rataverkon kuormaus- ja lastauspaikkojen käytön kehittämisestä

Tiedote 30.5.2016
Julkaistavissa heti

Honkonen tyytymätön vastaukseen rataverkon kuormaus- ja lastauspaikkojen käytön kehittämisestä

Kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.) on tyytymätön saamaansa vastaukseen kirjalliseen kysymykseensä Suomen rataverkon kuormaus- ja lastauspaikkojen käytön kehittämisestä. Honkonen kysyi huhtikuussa, millä tavoin huolehditaan siitä, että liikenneinfrastruktuuri mahdollistaa jatkossakin kilpaillut ja toimivat puumarkkinat myös rautatiekuljetusten osalta.

Vastauksessa todetaan, että Liikenneviraston selvityksen mukaan uuteen toimintamalliin siirtyminen tehostaisi vaihtotyötä ja nopeuttaisi vaunukiertoa. Terminaaleissa olisi tavoitetilassa jatkuva puunlastaus ja käytössä olisi vain kokojunia. Kokojunien liikennöinti terminaaleista on vastauksen mukaan parantanut Ruotsissa rautatiekuljetusten kilpailua. Kannattavuutta haetaan liikennetaloudellisilla säästöillä ja raakapuun toimitusvarmuuden parantamisella.

Honkosen mukaan vastauksessa ei hahmotella riittävällä tasolla kuormauspaikkojen karsimisen vaikutuksia puumarkkinoihin. Puun kuljettaminen kauaksikin on kannattavaa rautateitse, kun rekkakuljetukset ovat kustannustehokkaita vain kohtuullisen lähelle. Kuormauspaikkojen karsiminen keskittää puunkuljetuksia ja pahimmillaan aiheuttaa jopa paikallisia monopoleja puunkuljetuksessa. Myös teitse kuljetettava puumäärä lisääntyy, joka aiheuttaa lisärasitusta tiestölle.

– Jos suunnitelmat toteutuvat, on väistämätöntä, että esimerkiksi Keski-Suomesta puun kuljettaminen kauemmaksi ei enää samalla tavalla kannata. Tämä mahdollistaa hankinta-alueiden monopoliutumisen. Emme voi sallia tätä. Aion jatkaa asian selvittämistä, ja olen asiasta yhteydessä kilpailuvirastoon, Honkonen sanoo.

Lisätietoja
kansanedustaja
Petri Honkonen
puh. 040 839 7776