Toisen asteen koulutus on maaseudun elinehto

Toisen asteen koulutus on maaseudun elinehto

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kunnille piakkoin uudet toisen asteen koulutuksen järjestämisluvat. Tämä tarkoittaa, että kunnan on haettava uudelleen lupaa esimerkiksi lukiokoulutuksen tai ammattikoulutuksen järjestämiseen. Jo nyt pidetään selvänä, etteivät kaikki kunnat tule saamaan lupaa jatkaa toisen asteen koulutuksen järjestämistä.

Pienikin lukio voi olla verraton opiskeluympäristö nuorelle ja antaa hyvät eväät jatkokoulutukseen. Usein pienessä lukiossa on tiivis opiskelijaohjaus ja aito vuorovaikutus opettajien ja opiskelijoiden välillä, mikä näkyy muun muassa loistavina tuloksina verrattuna jättilukioihin. Hyvin hoidettuna perus- ja toisen asteen koulutus tukevat toisiaan, millä saavutetaan molemmille koulutusasteille kustannustehokkuutta. Lukiokoulutuksen arvioinneissa on tulevaisuudessa kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, mikä on lukion päättötodistusten taso verrattuna peruskoulun päättötodistuksiin. Monesti pienissä lukioissa tämä harppaus ja edistys loppuarvosanoissa on suurempi.

Valtiovallan onkin annettava ansiokasta työtä tekevien maaseutulukioiden jatkaa toimintaansa. Maaseudun elinvoiman kannalta on tärkeää, että nuorilla on halutessaan mahdollisuus opiskella myös kotoa käsin. Tämä koskee lukiokoulutuksen lisäksi myös ammattikoulutusta. Suuri ei ole kaunista, myöskään koulutusmaailmassa.

Petri Honkonen
Kansanedustajaehdokas, kesk.
Saarijärvi