Vanhusten asiat huolettavat nuoriakin

Vanhustenhoidon henkilöstömitoitus on kovasti herättänyt tunteita valtakunnassa. Keskustelua on viety väärään suuntaan. Sdp on vienyt tätä uudistusta läpi ilman mitään tietoa rahoituksesta. Sen sijaan että keskustellaan laitoshoidon henkilöstömitoituksesta, tulisi miettiä sitäkin miksi meillä on niin paljon vanhuksia laitoshoidossa?

Vanhentuva ikärakenne asettaa palveluille kovia vaatimuksia Saarijärven seutukunnalla. Vanhusten laitoshoitoa tarvitaan ja hoitajilla on siellä liian iso työkuorma kannettavanaan. Laitoshoidon ohella valtion tulee lisärahoituksella kannustaa kuntia lisäämään muita palvelumuotoja: tuettua asumista, palveluasuntoja, kotiapua. Keskeistä on se, kuinka hyvin kierto toimii: kuinka kauan hoitoa tarvitsevan ikääntyneen tarvitsee odotella vuodeosastolla paikkaa palvelutalosta? Jos järjestelmä toimii, niin ei tarvitse kauan. Tämän ohella tarvitaan perhehoitoa, kotiapua ja parempaa omaishoitajien tukemista täydentämään julkisia palveluita.

Ikääntyvien asiat ovat myös nuorten asioita. Ei ole vaikeaa kuvitella, mistä kohtaa kaupungin on helpompi säästää kun rinnakkain asetetaan vanhustenhoito ja peruskoulu. Tulevaisuudessa jännitteet rahoituksen suhteen esimerkiksi näiden kahden välillä tulevat lisääntymään väen vanhentuessa. Siksi tarvitsemme nuoria paluumuuttajia perustamaan perheitä, tekemään töitä ja maksamaan veroja. Saarijärven kaupungin päättäjien on kannettava erityistä huolta nuorista, jos halutaan pitää kaikenikäisten palveluista kiinni myös tulevaisuudessa.

Petri Honkonen
Kuntavaaliehdokas (Kesk.)
Pylkönmäki, Saarijärvi