Palveluita tasapuolisesti kaikille

Vuosi vuodelta tiukkenevan talouden aikana on mietittävä palveluiden tulevaisuutta Saarijärven eri puolilla. Esimerkiksi esikoulu- ja kouluikäisten lasten aamu- ja iltapäivähoito on puhuttanut lapsiperheitä viime aikoina. Iltapäivähoito ei ole lakisääteinen palvelu ja kunta saa päättää sen järjestämisestä. Aina joka kylällä eivät ryhmät ole tarpeeksi suuria, Pylkönmäen ja Kalmarin kouluilla ei alkuperäisen päätöksen mukaan iltapäivähoitoa järjestetä.
Lapsiperheiden vanhemmat ovat aktiivi-ikäisiä, useimmiten töissä käyviä kansalaisia. Työelämän tarjoamat joustot lasten hoitoa varten ovat rajallisia, usein työn luonne tekee ne mahdottomiksi. Varhaiskasvatus on tarkoitettu luomaan joustoja työssäkäyville vanhemmille. Työssäkäynti ja toimeliaisuus ovat välttämättömyyksiä yhteiskunnalle ja yksilölle, joihin olemassa olevalla palveluvarustuksella on vastattava.
Kaikki ymmärrämme taloudessa vallitsevan niukkuuden. Niukkuuden aikaan voi kuitenkin vastata räätälöimällä palveluita tarvitsijoiden tarpeisiin, luovilla ratkaisuilla. Tämä on välttämätöntä etenkin nk. viheralueiden ollessa kyseessä.
Pohjimmiltaan asiassa on kyse siitä halutaanko kaikkia Saarijärven kyliä ja osia kehittää tasa-arvoisesti. Pylkönmäen ja muiden nk. viheralueiden osalta on selvää, ettei näihin varmasti saada uusia asukkaita, jos harvenevan yksityisen palveluverkon lisäksi kaupungin palveluita karsitaan. Saarijärven kaupungin päättäjien ja virkamieskunnan on tarkkaan mietittävä millaisia viestejä päätöksillä annetaan ja mitkä niiden vaikutukset ovat laajemmin.