Yrittämällä Saarijärvi nousuun!

Saarijärvi kasvaa ja elää työpaikoista. Moni nuori haluaisi palata asumaan kotikonnuilleen, mutta jos ei ole työtä, ei tänne ole paljon asiaa. Lehdistä on saanut lukea, kuinka uusia yrityksiä paikkakunnalle syntynyt. Tämä on tehokkaan elinkeinotoimen ja kannustavan ilmapiirin ansiota. Vastaavanlaisen kehityksen on jatkuttava. Suurteollisuudella menee huonosti, siksi on panostettava pienyrittäjien mahdollisuuksiin ja jaksamiseen.

Kotimaisen energian alalla on huimia mahdollisuuksia. Saarijärvi on metsien paikkakunta, ja puuenergian hyödyntäminen entistä enemmän on tulevaisuudessa todellisuutta. Meidän pitää olla täällä edelläkävijöitä ja kehittää sekä tuotteistaa energiapuun, korjuu-, hankinta- ja myyntiketjua tehokkaaksi ja kaikille osapuolille kannattavaksi. Tässä on kaupungilla oltava edelläkävijän rooli. Pylkönmäellä kaupungin kaukolämpölaitokset lämpiävät paikkakunnan hakkeella, hakkeen polttoa on tulevaisuudessa lisättävä myös Saarijärven keskustaajaman laitoksissa. Hyödynnetään resurssimme.

Pellosta pöytään ja metsästä energiaksi!