Viikkokirje, viikko 13

Pääsiäistauon jälkeinen viikko on ollut vauhdikas. Kehysriihi, jossa hallitus sorvaa seuraavan vuoden valtion menokehyksen, on värittänyt tunnelmaa. Eilen astui voimaan laki, joka on itse asiassa ensimmäinen kuntia koskeva rakentamisen norminpurkuhanke. Seuraavassa asiantuntijoilta saamani tiivistys asiasta.

Kyseessä on maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jonka myötä kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi suoraan myöntää rakentamiseen poikkeamisluvan kaavan määräyksistä. Aiemmin poikkeamisluvat haettiin ELY-keskuksilta. Poikkeamistoimivalta siirretään näin ELY-keskuksilta kunnille.

Jatkossa kunnat itse ratkaisevat, saako ranta-alueelle rakentaa vahvistetusta kaavasta poiketen. Samoin kuntien päätettäväksi tulevat poikkeamiset asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta, rakennuksen suojelumääräyksestä ja kaavan laatimista varten määrätystä rakennuskiellosta.

Lisäksi asemakaava-alueella olevien rakennusten käyttötarkoituksen muutokset helpottuvat ja nopeutuvat. Eilisestä eteenpäin kunta voi itsenäisesti päättää liike-, toimisto- ja toimitilarakennuksen tilojen muuttamisesta asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan käyttöön.

Poikkeamislupien myöntämisen perusteet eivät muutu. ELY-keskuksille jää valitusoikeus tehdyistä poikkeamisluvista. Kaava- ja rakennuslupajärjestelmän kehittäminen jatkuu edelleen. Tarkastelun alla ovat muun muassa yleiskaavan laajempi käyttö rakennusluvan perusteena, lomarakennusten käyttötarkoituksen muutokset, muutoksenhaku ja valitusoikeus sekä suunnittelutarvealueet.

Vielä tänä vuonna siis selvitetään, miten vapaa-ajan asuntojen muuttamista vakituisiksi voitaisiin sujuvoittaa.

Torstaina kävin OAJ Keski-Suomen vuosikokouksessa Äänekoskella alustamassa. Eilen perjantaina oli vuorossa tupailta Saarijärvellä. Huomenna sunnuntaina vierailen Keuruulla ja Petäjävedellä ja tulevana maanantaina Palokassa. Nähdään tilaisuuksissa!
Terveisin Petri