Metsohankkeessa hiertää pyyntialue ja -ajankohta

Mielipidekirjoitus Keskisuomalaisessa 7.4.2016

Timo Hyytinen viittasi mielipidekirjoituksessaan ”Metsäsuomalainen europrojekti” (KSML 4.4.2016) allekirjoittaneen ja kansanedustaja Mikko Kärnän 17.3. tiedotteeseen ”Riistakeskuksen metsopäätös kumottava”. Timo Hyytinen viittaa EU-rahoitteiseen LIFE -hankkeeseen, jossa siirtoistutuksin Ruotsista ja Suomesta pyritään elvyttämään Puolan metsokantaa.

Kirjoittaja esittää virheellisen tulkinnan, että olisin tiedotteessa kritisoinut itse hanketta. Hanke on tavoitteiltaan hyvä, ja hankkeen tavoite palauttaa Puolaan metsokanta on varmasti perusteltu. Kritiikkini on osoitettu pyyntialueeseen ja pyynnin ajankohtaan, sekä siihen, että kiinniottopäätös tehtiin ilman Riistakeskuksen Keski-Suomen aluetoimiston puoltoa. Viittaan Suomen Riistakeskuksen tekemään päätökseen, jossa annettiin lupa pyydystää metsoja Keski-Suomesta 14.4.2016–31.5.2016, kesken metsojen soidinajan. Keski-Suomen metsokannat ovat valtakunnallisesti poikkeuksellisen alhaiset kahden peräkkäisen erittäin huonon lisääntymisvuoden vuoksi ja ajankohtana soidinaika ei ole metsokannan kannalta otollinen.

Asia on mittakaavaltaan varmasti pieni, mutta ymmärrän todella sen harmistuksen, mitä keskisuomalaiset riistanhoito- ja metsästäjäaktiivit hankkeen tiimoilta kokevat. Keski-Suomessa on tehty tuhansia tunteja töitä metsokannan elvyttämiseksi, muun muassa vapaaehtoisilla rauhoituksilla, pesimäpaikkoja merkitsemällä ja vapaaehtoisella suojelulla. Tapaus osoittaa jälleen sen, että kuulemalla paikallista asiantuntemusta päästäisiin kaikkien kannalta parhaaseen tulokseen.

Petri Honkonen
Kansanedustaja, kesk.