Viikkokirje, viikko 20

Viikkokirje, viikko 20

Sote etenee

Kuluneen viikon uutinen oli päivystyslinjaus. Jatkossa Suomessa on 12 laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalaa. Yksi tällainen on jatkossakin Keski-Suomen keskussairaala. Päivystyspalveluiden keskittämisessä ei sinänsä ole mitään uutta, tähänkään asti kaikissa keskussairaaloissa ei ole kaikkia palveluita tarjottu. On tärkeää, että meillä on riittävän monta sairaalaa, joissa on kaikki mahdollinen erikoisosaaminen. Meidän tulee myös muistaa, että tarvitsemme, onneksemme, kuitenkin harvoin vaativaa päivystyksellistä hoitoa. Aivan yhtä tärkeää on, että saamme kaikki hyvät ei-kiireelliset päivystyspalvelut terveyskeskuksistamme.

Toivon, että jatkossa jotkut pienemmät, seutukaupunkien aluesairaalat voivat toimia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation myötä palveluiden tarjoajina. Päivystyksellistä erikoissairaanhoitoa nämä voivat tarjota jatkossa ministeriön erikoisluvalla.

Valinnanvapaus on sote-uudistuksen kuuma peruna. Itse lähden siitä, ettei valinnanvapaus saa missään nimessä johtaa perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon integraation vaarantumiseen. Oma kysymyksensä on se, kuka julkista valtaa voi käyttää. Voiko yksityinen palveluntarjoaja tehdä esimerkiksi psykiatrisen pakkohoitopäätöksen? Tämä kysymys muiden ohella saa lähiviikkoina vastauksensa. Tärkeintä on se, että kaikki saavat tulevaisuudessa tasa-arvoiset, laadukkaat sote-palvelut ja riittävän läheltä.

Terveisin Petri