Tiedote: Honkonen: Päivystyslinjaus tukee Keski-Suomen keskussairaalan kehitystä

Tiedote 19.5.2015

Julkaistavissa heti

Honkonen: Päivystyslinjaus tukee Keski-Suomen keskussairaalan kehitystä

Kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.) näkee päivystyslinjauksen tukevan Keski-Suomen keskussairaalan kehitystä. Tänään julkaistussa ministeriön esityksessä esitetään vaativimman ympärivuorokautisen päivystyksen keskittämistä koko maassa 12 sairaalaan. Työnjakoa keskussairaaloiden välillä Suomessa on ollut tähänkin asti, ja nyt se selkeytyy entisestään. Keski-Suomen keskussairaala säilyy vaativan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalana. Tämä tukee myös Uusi sairaala –hanketta.

– Keski-Suomen keskussairaalassa on yliopistosairaalan tasoista osaamista ja nyt se turvataan jatkossakin. Työnjako maan eri sairaaloiden välillä on perusteltua erityisesti kirurgisen erikoisosaamisen kehittymisen ja ennen kaikkea potilasturvallisuuden kannalta.

Honkonen katsoo, että pienillä aluesairaaloilla on oltava jatkossakin roolinsa. Ehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voisi jatkossa myöntää poikkeusluvan ympärivuorokautiselle perusterveydenhuollon tai akuuttilääketieteen päivystykselle, mikäli erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit sitä perustellusti ja yksimielisesti esittävät.

– Lähden siitä, että seutukaupunkien aluesairaaloissa voisi säilyä erikoissairaanhoidon palveluja, jos laatu on riittävällä tasolla.

Lisätietoja

Petri Honkonen

kansanedustaja, Saarijärvi

puh. 0408397776