Viikkokirje vko 18

Petrin viikkokirje

 

Jätin kirjallisen kysymyksen tiistaina oikeusministerille. Kirjallinen kysymys (aiemmin eduskuntakysely), on kansanedustajalle keino nostaa ajankohtaisia asioita ja epäkohtia keskusteluun. Ministerin on lain mukaan vastattava kysymykseen kolmen viikon kuluessa. Nyt jätin kymmenennen kysymyksen kansanedustajana ollessani.

Viimeisin kysymys koskee vieraannuttamista. Vieraannuttaminen on vallankäytön ja  kiusaamisen keino, josta kärsii eniten sen kohteena oleva lapsi. Tarkempi eräästä gradusta löytämäni määritelmä selvittää vieraannuttamisen vanhemman käyttäytymiseksi erotilanteessa siten, että lapsen ja toisen vanhemman vuorovaikutussuhde vaikeutuu ja joissain tapauksissa katkeaa kokonaan.

Oikeusministeriössä on meneillään lakihanke, jossa on tarkoitus uudistaa mm. lapsen tapaamisoikeutta koskeva lainsäädäntö. Lakihanke on kesken ja olen saanut kuulla, että ministeriön virkamiehet jarruttavat hanketta. Toivon, että uusi oikeusministeri Antti Häkkänen tarttuisi tähän asiaan ja veisi hankkeen loppuun. On myös tärkeää, että sosiaaliviranomaiset tunnistavat nämä tapaukset ja puuttuvat aktiivisesti niihin.

Vieraannuttamistapaukset ovat usein, vakavia inhimillisiä tragedioita, jossa lapsen oikeus vuorovaikutukseen molempien vanhempiensa kanssa häiriintyy. Siitä kärsivät eniten lapsi ja etävanhempi. Siksi olen tarttunut tähän asiaan.

 

Terveisin Petri