Yrittäjyytä arvonlisäveron alarajan nostolla

Julkaistu Keskisuomalaisessa 8.12.2014

Valtaosa Suomen yrityksistä on pienyrityksiä. Pienyrittäjien toimeentulo on usein niukkaa. Merkittävä osa pienyrityksistä on arvonlisäverovelvollisia. Se alkaa, kun yrityksen liikevaihto ylittää 8 500 euroa vuodessa.

Arvonlisäveron (alv) alarajaa tulisi nostaa nykyisestä 8 500 eurosta 30 000 euroon. Tämä loisi yhä useammalle mahdollisuuden toimia yrittäjänä täysipäiväisesti. Alarajan nostamisen tuottama tulonlisäys antaisi monille yrittäjille konkreettisen mahdollisuuden yrityksensä laajentamiseen ja yritykseen investoimiseen. Muutos vähentäisi sosiaaliturvan käyttöä ja pimeän työn teettämistä. Samalla tulonlisäys mahdollistaisi usealle yrittäjälle myös työntekijän palkkaamisen.

Alv:n alarajan noston vaikutuksia ja toimivuutta voisi aluksi kokeilla alueellisesti. Tulevaisuudessa rajaa voisi nostaa ylemmäs, mikäli kokeilujen tulokset osoittautuvat hyviksi. Alv:n alarajan nosto olisi tehokas kannustin myös nuorten yrittäjyyteen.

Suomi tarvitsee toimia, joilla saadaan lisättyä yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Esimerkiksi Keski-Suomessa on paljon yrityksiä, jotka ovat tiukoilla ja tarvitsevat tukea. Tämä verohuojennuksen lisääminen olisi tehokas, etenkin pienyrittäjiä tukeva keino. Verohuojennuksesta valtiolle koituvaa verotulojen menetystä voitaisiin korvata esimerkiksi pienentämällä kotitalousvähennystä.

Petri Honkonen

kansanedustajaehdokas (kesk.)

Saarijärvi