Puhe itsenäisyyspäivän juhlassa Saarijärvellä

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, hyvät juhlavieraat. Toivotan teidät Saarijärven kaupungin ja seurakunnan puolesta tervetulleeksi itsenäisyyspäivän juhlaan! Me suomalaiset vietämme tänään 97. itsenäisyyspäiväämme. Me juhlistamme itsenäisyyspäivää perinteiseen tapaan hartaasti ja suurella kunnioituksella niitä sukupolvia kohtaan, jotka itsenäisyyden meille saavuttivat ja jotka sen myöhemmin kovin uhrauksin uudelleen lunastivat. Hiljattain tuli 75 vuotta talvisodan syttymisestä. Näiden sukupolvien tekemien uhrausten ajatteleminen liikuttaa itseäni ja meitä suomalaisia vahvasti.

Oman sukupolveni lähtökohdat suomalaisen yhteiskunnan ja oman elämämme rakentamiseen ovat täysin erilaiset. Tiemme on tasainen ja yhteiskunta auttaa pahimpien karikoiden yli. Tästä kaikesta meidän on kiittäminen vanhempia sukupolvia, jotka ovat lähteneet elämäänsä huomattavasti kovemmista lähtökohdista.

Itsenäinen isänmaamme on arvokas lahja, jota vailla vielä moni kansakunta tässä maailmassa on. Meidän on vaalittava tätä lahjaa parhaamme mukaan, vaikka Suomen tulevaisuus näyttäisikin uhkaavalta. Suomen tilanne on kovin vakava, kuulee jatkuvasti sanottavan. Tämän päivän uhkat ovat kuitenkin vähäisiä kun vertaamme niitä 75 vuoden takaiseen tilanteeseen. Onkin muistettava, ettei geopolitiikka, Suomen sijainti karttapallolla, ole mihinkään muuttunut.

Varsin pian valtiollisen itsenäisyyden saavuttamisen jälkeen Suomessa toteutettiin kunnallisen itsehallinnon uudistus. Tämä tapa ihmisten yhteenliittymisestä, yhteistoiminnasta ja asioiden hoitamisesta porukalla paikallisesti on vanhaa perua. Se on syntynyt jo kauan ennen kuin ajatus Suomen valtiollisesta ja kansallisesta itsenäisyydestä heräsi. Paikallinen itsehallinto sai ensin julkisen muotonsa seurakuntina ja myöhemmin kuntina.

Tapa hoitaa yhteisiä asioita paikallisesti, lähellä kaikkia meitä, on tyypillinen suomalainen piirre. Yhdessä valtiollisen itsenäisyyden kanssa, kunnallinen itsehallinto on yhdistänyt meitä suomalaisia ja taannut meille rauhalliset ja kansanvaltaiset yhteiskuntaolot. Tämän ansiosta Suomesta on tullut sellainen maa, yksi maailman parhaiten menestyneistä ja onnellisimmista maista. Tästä tavasta hoitaa yhdessä rakentamaamme on pidettävä kiinni. On pidettävä kiinni yhdessä sopimisen kulttuurista. Maailma muuttuu, mutta perusasiat pysyvät. Tarvitaan edelleenkin yksituumaisuutta, erilaisten mielipiteiden yhteen sovittamista ja ennen kaikkea valmiutta osallistua ja uhrautua yhteisen hyvän puolesta.

Kiitän lämpimästi Saarijärven kaupungin ja seurakunnan puolesta kaikkia, jotka ovat talkoohengessä osallistuneet näiden juhlallisuuksien toteuttamiseen.

Toivotan onnea itsenäiselle Suomelle ja hyvää itsenäisyyspäivää teille kaikille!