Ilmasto ja energiastrategiasta työtä Keski-Suomeen

Ilmasto ja energiastrategiasta työtä Keski-Suomeen

 

Sipilän hallituksen marraskuussa julkistama energia- ja ilmastostrategia paaluttaa Suomen lähivuosien toimenpiteet ilmasto- ja energiapolitiikan osalta. Merkittävinä toimenpiteinä muun muassa tuontiöljyn käyttö puolitetaan ja kivihiilestä luovutaan kokonaan. Ilmastonmuutos täytyy pysäyttää ja nyt teemme sen myös huoltovarmuutta parantavilla keinoilla.

Viime kuukausina olen surullisena seurannut mustamaalauskampanjaa, jota vihreän liiton ja muutamien luonnonsuojelujärjestöjen taholta Suomessa käydään kasvavaa puunkäyttöä kohtaan. Suojelujärjestöt uhkailevat järeän puun poltolla ja kantojen käytön lisääntymisellä. Ihmettelen mihin nämä ennustukset perustuvat. Tällä hetkellä jokaiselle metsäsektoria tuntevalle on aivan selvää, että sahanpurukasat mätänevät sahojen pihoille ja energiapuun menekki on aivan olematonta. Tämä näkyy ennen kaikkea keskisessä Suomessa. Tämän lisäksi Luonnonvarakeskus on kartoittanut keinot, joilla metsien monimuotoisuudesta huolehditaan jatkossakin. Puun käytön lisäys perustuu ennen kaikkea metsäteollisuuden kasvavaan puun käyttöön ja sen jalostukseen kelpaamattomaan ainekseen.

Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanossa tullaan huomiomaan myös jokaisen maan hiilinielu eli pääosin metsät. Suomen nielu pienenee lähivuosina väliaikaisesti, johtuen Keski-Suomellekin iloisesta metsäteollisuuden noususta. Nielu on ollut metsien vähäisestä käytöstä johtuen poikkeuksellisen korkealla tasolla viime vuodet. Suomi saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisen hiilineutraalisuuden (nielu on yhtä suuri tai jopa suurempi) vuonna 2045, eli itse asiassa aiemmin kuin vaikkapa Ruotsi!

Metsäteollisuuden kasvun myötä saamme myös enemmän puupohjaisia sivutuotteita ja jakeita, joita käytämme esimerkiksi kehittyneiden biopolttoaineiden valmistamiseen. Tämä vähentää liikenteen päästöjä ja on kiertotaloutta parhaimmillaan.

Nestemäisten liikennepolttoaineiden sekoitevelvoitteen bio-osuuden nosto 30% yhdistettynä biokaasu- ja sähköautojen lisäämiseen mahdollistavat liikenteen ilmastotavoitteiden saavuttamisen kotimaista työllisyyttä tukien. Myös biokaasuautojen määrää aiotaan nostaa. Tältä osin toimenpiteet ovatkin olleet riittämättömiä. Keski-Suomessakin olisi käyttämätöntä potentiaalia biokaasun tuotannon suhteen. Nyt on saatava aikaan investointitukijärjestelmä, jolla maatalouden liikennebiokaasun tuotanto pääsee todella vauhtiin. Nyt kehitys on ollut turhan vähäistä, vaikka Keski-Suomessa hyviä biokaasuhankkeita on vireillä, kuten Mustankorkean biokaasulaitos Jyväskylässä.

Ilmastonmuutoksen hidastaminen on koko ihmiskunnan yhteinen tehtävä. Kansallisen energia-omavaraisuuden parantaminen vaatii yksituumaisuutta, eikä ideologista vastakkainasettelua.

 

Petri Honkonen

Kansanedustaja, kesk.