Kannanotto: Elinvoimapolitiikalla tulevaisuuteen

Elinvoimapolitiikalla tulevaisuuteen

 

Sote- ja maakuntauudistus muuttaa kuntien roolia ja tehtäväkenttää. Saarijärven kaupungin vastuulle jää silti merkittäviä tehtäviä. On tärkeää, että meillä on jatkossakin toimivat ja vetovoimaiset koulupalvelut lapsille ja nuorille. Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat monelle nykyiselle ja toivottavasti tulevalle saarijärveläiselle tärkeitä. Ikäihmisten parissa kulttuurilla ja liikunnalla on iso merkitys.

Näiden ohella teknisen toimen, kuten kunnossapidon, vesi- ja viemärilaitoksen, kaukolämmön, ravitsemuspalveluiden, vuokra-asuntojen ja kaavoituksen hoitaminen on merkittävä tehtävä. Tulevalla valtuustokaudella löydettävä konstit siihen, millä pysäytämme korjausvelan nopean kasvun.

Yritystoiminnan edistämisen rooli kasvaa huomattavasti. Saarijärvi joko nousee tai kaatuu yritysten ja työpaikkojen mukana. En halua, että Saarijärvellä on jatkossa enää yhtäkään yrittäjää, jolla on syytä sanoa ettei valtuutettuja kiinnosta yrittäjät. Saarijärvellä on hyvin toimiva elinkeinoyhtiö, jota tulee kehittää. Tulee muistaa, ettei SSYP Kehitys ole ainoa, joka elinkeinopolitiikkaa hoitaa. Siitä on vastuu jokaisella päättäjällä ja viranhaltijalla.

Olen kansanedustajana toiminut eduskunnan seutukaupunkiverkoston puheenjohtajana. Hiljattain julkaistiin tutkimus, jossa todettiin että laiskat seutukeskukset, jotka yrittivät vain sopeutua vallitsevaan kehitykseen näivettyivät. Väkiluku väheni ja kuntatalous huononi. Sen sijaan ratkaisuhaluiset, ennakkoluulottomat kunnat, joissa oli yhteistyökykyiset päättäjät menestyivät ja pysyivät vetovoimaisina.

Ydinkysymys on, miten Saarijärvi kääntää muuttotappion voitoksi, ja kehittyy elinvoimaiseksi ja vetovoimaiseksi seutukeskukseksi? Siihen tarvitaan kaikkia edellä luettelemiani tehtäviä, mutta olennaisinta on yhteinen tavoite. Positiivinen elinvoimanäkökulma on otettava kaiken päätöksenteon keskiöön Saarijärvellä!

 

Petri Honkonen

Kansanedustaja

Kuntavaaliehdokas