Maaseudullekin tarvitaan senioritaloja

Mielipidekirjoitus Keskisuomalaisessa 19.2.2016

Maassamme on useita erityisryhmiä, joilla on erilaisia tarpeita asumisen suhteen. Esimerkiksi ikääntyvällä väestönosalla on monia esteettömyyteen ja toiminnallisuuteen liittyviä tarpeita.

Erityisesti maaseudun väestörakenne on monin paikoin voimakkaasti ikääntyvä. Moni ikäihminen haluaa muuttaa haja-asutusalueelta lähemmäksi palveluja seutukaupunkeihin ja seutukeskuksiin. Myös maa- ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset johtavat nykyaikana usein vanhemman polven muuttamiseen tilalta kuntakeskukseen. Niin kutsuttujen senioritalojen rakentaminen esimerkiksi on ratkaisu ikääntyvien yhteisölliseen ja kotona selviämistä tukevaan asumiseen lähellä palveluita.

Valtio tukee Valtion asuntorahaston ARA:n kautta maamme asuntorakentamista. ARA:n tukia maksettiin kaksi vuotta sitten 304,2 miljoonaa euroa. Samana vuonna asuntotuotannon korkotukilainojen hyväksymisvaltuus oli noin miljardi euroa. ARA:n tukea on myönnetty suurten kaupunkien senioritalohankkeisiin.

Ikäihmisten omatoimisuutta tukevia asumismuotoja ja niiden mahdollistamista tarvitaan ARA:n nykylinjasta huolimatta myös suurten keskusten ulkopuolella. Erityisesti maaseudun seutukaupunkeihin ja -keskuksiin on muuttanut ja harkitsee muuttamista moni eläkeläinen, joilla toimintakyky ja mahdollisuudet omatoimiseen asumiseen saattavat olla heikentymässä.

Esimerkiksi asumisoikeusmuotoinen senioritalo voi parhaimmillaan muodostaa yhteisöllisen, esteettömän, kotona pärjäämistä tukevan asuinympäristön. Tällainen yhteisö vähentää tarvetta raskaampiin julkisen sektorin tarjoamiin asumispalveluihin ja säästää yhteiskunnalle koituvia kuluja ja tarjoaa parempaa elämänlaatua ikäihmisille, omassa kodissa asuen lähellä hyviä julkisia ja kaupallisia palveluita.

Petri Honkonen
Kansanedustaja, kesk.
Eduskunnan seutukaupunkiverkoston pj.