Maaseuturakentaminen helpottuu!

Mielipidekirjoitus Sampo-lehdessä 17.3.2016
Eduskunta hyväksyi maaliskuun alussa lain, jossa siirretään niin sanottu poikkeamistoimivalta rakentamis- ja kaava-asioissa kokonaan kunnille. Aikaisemmin ELY-keskus on päättänyt osasta poikkeamisluvista. Näin on tapahtunut esimerkiksi silloin, jos rantatontin omistaja on halunnut rakentaa suuremman mökin kuin alueella voimassa olevassa kaavassa määrätään. Sama tilanne on ollut myös sellaisilla rannoilla, joissa ei ole ollut voimassaolevaa kaavaa.
Jatkossa tällaisen poikkeamispäätöksen myöntäminen on siis kunnan omissa käsissä. Päätös lisää merkittävästi kuntien toimivaltaa maankäyttöasioissa. Uusi laki myös nopeuttaa hakemusten käsittelyä. Maankäyttö ja sen suunnittelu on tulevaisuudessa yhä merkittävämpi osa kuntien tehtäviä.
Keski-Suomen maaseutuvaltaisten kuntien on otettava kaikki mahdollisuudet irti hajarakentamisen mahdollisuuksista. Vapaa-ajan asuminen on yhä tärkeämpi osa ihmisten arkea; kesämökkeily on jo vanhanaikainen ilmaus. Toivon kuntien hyödyntävän tätä uutta mahdollisuutta kuntalaisten eduksi!
Petri Honkonen
Kansanedustaja, kesk.
Ympäristövaliokunnan jäsen