Opettajien pitää voida täydentää opintojaan

Mielipidekirjoitus, julkaistu Keskisuomalaisessa 18.3.2016

Pääministeri Juha Sipilän hallitus uudistaa opettajankoulutusta. Opettajien osaamisen kehittämiseen on varattu 90 miljoonan määräraha tällä hallituskaudella. Opettajien täydennyskoulutus onkin yksi hallituksen keskeinen kärkihanke ja tarve sille on kentällä todella olemassa.

OAJ:n viime vuonna toteuttaman digikyselyn yhteydessä kysyttiin myös opettajien täydennyskoulutusmahdollisuuksista. Kyselyn mukaan 65 prosenttia opettajista koki tieto- ja viestintätaitojen täydennyskoulutuksen riittämättömäksi.

Maamme yliopistoissa, kärjessä Jyväskylän yliopisto, tarjotaan huipputasoista opettajankoulutusta. Ratkaisevaa on, kuinka saamme hajanaisen täydennyskoulutuskentän yhdistettyä ja opettajan oman osaamisen kehittämisen osaksi arkityötä ja työyhteisöä.

Opettajan oikeus täydennyskoulutukseen on ratkaisevassa asemassa. Jokaisessa koulussa tulisikin hioa täydennyskoulutukseen osallistumisen malli. Mallin ei tule olla turhan tekninen tai monimutkainen suunnitelma paperilla, vaan toimiva ja mutkaton käytäntö, jolla jaetaan osaamista opettajalta toisille. Digitaitojen soveltaminen on tärkeää, sillä digitalisaatio muuttaa maailmaamme koko ajan.

Opetus- ja kulttuuriministeri on asettanut tammikuussa laajan opettajankoulutusfoorumin suunnittelemaan opettajankoulutuksen kehittämistä. Työ on äärimmäisen tärkeä laadukkaan opettajankoulutuksen säilymisen kannalta.

Laadukkaan opettajakoulutuksen kautta moni meistä on saanut hyvät lähtökohdat opettajuudelle. Näin on oltava tulevaisuudessakin.

 

Petri Honkonen

kansanedustaja (kesk.)

aineenopettaja

Saarijärvi