Puheenvuoro julkisen talouden suunnitelman ainoassa käsittelyssä 22.6.2016

Julkisen talouden suunnitelma, ainoa käsittely

Puheenvuoro 22.6.2016 eduskunnassa

Arvoisa puhemies

Tänään saamissamme valtionvarainministeriön ennusteissa Suomen talous kasvaa tänä vuonna arviolta 1,5 %. Voimme havaita investointien ja kasvunäkymien parantumista useilla aloilla. Rakentaminen piristyy ja yritykset näkevät tilausnäkymät entistä paremmiksi mm. kotimaakunnassani Keski-Suomessa.

Julkisen talouden osana myös kuntien talous on ollut viime vuodet kireää. Kuntapäättäjät ovat joutuneet kovien päätösten eteen. Meidän tulee muistaa, että isossa kuvassa työllisyyden paraneminen heijastuu myös kuntatalouteen.

Kilpailukykysopimuksen hyväksyminen ja kattavuus tuovat Suomen talouteen kaivattua vakautta. Sopimus nousee lähivuosina arvoon arvaamattomaan, kun kustannuskilpailukykymme kehitys on nähtävillä. Kiky-sopimus luo Suomesta kuvan vakaana ja turvallisena maana. Uskon, että ulkomaiset investorit tämän huomaavat, onhan sopimus herättänyt jo huomiota Euroopassa laajemminkin.

Työllisyyden paranemisessa on jo pieniä, joskin vielä epävarmoja, viitteitä paremmasta. On äärimmäisen tärkeää, että etenkin nuorten työttömyyteen saataisiin kaivattu muutos. Hallitus tähtää työllisyyspaketillaan kannustinloukkujen purkamiseen.

Sipilän hallitus toteuttaa myös merkittäviä kasvupanostuksia. Liikenneinvestointeja tehdään, painottaen elinkeinoelämän mahdollisuuksia. Eduskunta hyväksyi viime viikolla nk. 10 vuoden korkotukimallin, jolla ARA tukee kohtuuhintaista asuntorakentamista. Mallin tärkein tavoite on vauhdittaa rakentamista sekä tuoda helpotusta kasvukeskusten asuntopulaan ja korkeisiin vuokriin tarjontaa lisäämällä.

Mielestäni on tärkeää, että voimme jatkaa näiden kasvupanostusten tekemistä. Rakentamisen merkitys talouskasvussa on keskeinen. Meidän on aiemmin mainitsemani 10 vuoden korkotukimallikokeilun lisäksi kehitettävä pelottomasti uusia, keveämpiä tapoja tukea erilaisia kohtuuhintaista asumista sekä erityisryhmille suunnattua rakentamista lisääviä malleja. Esimerkiksi senioriasumisen tarve ikääntyvässä maassamme tulee kasvamaan.

Niin kasvukeskusten kuin maaseudun seutukeskusten näkymissä esteettömän ja vaivattoman sekä yhteisöllisen senioriasumisen tarve kasvaa. On tutkittava, voitaisiinko ARA:n avulla näitä yleishyödyllisiä hankkeita tukea nykyistä joustavammin. Tämä olisi omiaan tukemaan ikäihmisten kotona selviytymistä ja toisi omalta osaltaan lisää rakentamista.

Arvoisa puhemies

Sipilän hallituksen tavoitteena on 110 000 uutta työpaikkaa. Tästä kasvutavoitteesta pidetään kiinni. Uusien elvyttävien investointien, kasvupanosten sekä modernien, tehokkaiden sote-palvelujen mahdollistamisella Suomen julkinen talous on mahdollista saattaa kuntoon.