Sisäilmasairaiden vähättely ja luulosairaiksi leimaamisen on loputtava🍀💚🏡

Sisäilmaongelmista kärsiville on kaikissa tilanteissa varmistettava toimiva turvaverkko sekä sosiaaliturvan että terveydenhuollon palveluiden osalta. Keskusta on valmis nopeasti selkeyttämään tukea sisäilmaongelmien takia työpaikkaa vaihtaville.

Vaadimme myös, että työterveys- ja valvontaviranomaisten on pystyttävä nykyistä parempaan yhteistyöhön

Kannanoton kokonaisuudessaan voit lukea Keskustan nettisivuilta www.keskusta.fi 🍀