Sote-sopu hyvinvointia rakentamaan

Yhteiskannanotto 26.1.2015

Sote-uudistuksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on lähipalvelujen turvaaminen lähellä ihmistä. Kuitenkin lakiesitys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseksi jättää auki mitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kunnista todellisuudessa saa tulevaisuudessa. Ylimalkaisesti lähipalveluiksi on määritelty vain kouluterveydenhuolto, suun terveydenhuolto tai neuvolapalvelut. Suomalaiset ovat olleet huolissaan lähipalvelujensa tulevaisuudesta eikä lakiesitys vähennä tätä huolta. Suomeen tarvitaankin lähipalvelulaki, joka turvaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut inhimillisen matkan päästä kotoa.

Lähipalvelulaki määrittelee mikä on lähipalvelu, mitä se sisältää ja kuinka sitä on saatavissa. Uusien maakunnallisten tuotantoalueiden on seurattava lähipalvelulupauksen toteutumista osana asukkaiden hyvinvointia. Lähipalveluita on suunniteltava laaja-alaisesti. Erilaiset liikkuvat ihmisten luokse menevät palvelut tai sähköiset palvelut ovat hyviä täydentämään terveyskeskusten ja -asemien antamia palveluita. Parhaimmillaan ne tuovat todellista lisäarvoa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Lisäksi sosiaalipalveluiden säilyttäminen lähellä kansalaista on yhtä tärkeää kuin terveyspalvelujenkin. Sosiaalipalvelut eivät saa jäädä sote-uudistuksessa terveydenhoidon jalkoihin.

Uudistuksen myötä kansalaisten on voitava vaikuttaa nykyistä paremminpalveluihinsa. Konkreettisia esimerkkejä ovat alueelliset pitäjäneuvostot sekä palveluihin liittyvät käyttäjäpaneelit, asiakasraadit tai kokemusasiantuntijuus.Keinoja vaikuttamiseen on tarjottava nykyistä enemmän.

Sosiaalipalveluja sekä kolmannen sektorin tarjoamia mahdollisuuksia tulee tuoda lähemmäs terveydenhuoltoa. Ihminen ongelmineen on kokonaisuus, johon aina pelkkä lääkeresepti ei ole riittävä apu. Terveydenhuollon henkilöstöstä liian harva tuntee kunnan sosiaalipalvelujen kokonaisuutta tai tietää kehen ottaa yhteyttä. Vielä harvempi tuntee yhdistysten tarjoamia tukipalveluja. Sairauksien hoidosta on siirryttävä ihmisen hoitoon.

Viimeistään ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen työlistalle on otettava lähipalvelulain säätäminen. Suomi tulee kuntoon vain, että ihmiset voivat entistä paremmin. Tässä toimivilla lähipalveluilla on suuri merkitys.

Nuorkeskustalaiset kuntavaikuttajat:

Katja Asikainen, Joensuu

Petri Honkonen, Saarijärvi

Juha-Pekka Rusanen, Lapinlahti

Hannu Tiusanen, Kangasniemi