TIEDOTE 12.9.2017: Euroopan metsänhakkuun rajoittaminen heikentää hiilinieluja ja työllisyyttä

Tiedote

12.9.2017

Julkaistavissa heti

 

Luonnovarakeskuksen, Tapion ja norjalaisen yliopiston tutkimuksen alustavat tulokset osoittavat, että Europan parlamentin ympäristövaliokunnan heinäkuussa tekemä esitys metsänhakkuun rajoittamisesta vuosien 2000-2012 tasolle, johtaisi metsäteollisuuden tuotteiden tuotannon ja työpaikkojen siirtymiseen pois Euroopasta. Lisäksi haitalliset ilmastovaikutukset muualla kasvaisivat.  Hakkuut lisääntyisivät vahvasti muualla maailmassa, erityisesti Pohjois- ja Etelä Amerikassa sekä Venäjällä. Lähes 80 % Euroopan vähentyneestä raakapuun hakkuusta korvattaisiin Euroopan ulkopuolella tehtävillä hakkuilla. Tämä johtaisi hiilinielujen pienentymiseen muualla ja täten Euroopassa väliaikaisesti saatava ilmastohyöty jäisi varsin pieneksi.

Kolmasosa muualla maailmassa lisääntyvästä raakapuun hakkuusta tuotaisiin tuontipuuna Eurooppaan.  Hakkuiden rajoittaminen Euroopassa johtaisi Euroopan kasvavaan riippuvuuteen tuontipuusta. Erityisesti investoinnit paljon työllistävään mekaaniseen metsäteollisuuteen Euroopassa vähenisivät ja samalla pienenisivät myös mahdollisuudet hiilen varastoimiseen puurakentamisen kautta.

Euroopan mahdollisuudet vastata erityisesti Aasian markkinoilla kasvavaan puupohjaisten pakkausmateriaalien ja pehmopaperin kysyntään heikkenisi. Lisäksi tutkimuksen alustavat tulokset osoittavat, että puun ja metsätuotteiden niukentunut saatavuus näkyisi hintojen nousuna, mikä johtaisi fossiilisten ja Co2-intensiivisten materiaalien kuten teräksen, betonin ja muovin kasvavaan käyttöön.

-Nämä tulokset osoittavat, että hakkuiden rajoittamisella Euroopassa on erittäin haitalliset ja laajamittaiset seuraukset paitsi ilmastoon globaalilla tasolla myös talouteen ja työllisyyteen Euroopassa ja Suomessa. Äärimmäisen haitallista olisi metsäteollisuuden työpaikkojen ja investointien siirtyminen pois Euroopasta. Myös se, että fossiilisilla raaka-aineilla alettaisiin korvata puupohjaisia tuotteita olisi todella huolestuttava kehitys ja vastoin Suomen hallituksen ja EU:n kiertotaloustavoitteita, sanoo Keskustan kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Petri Honkonen.

 

Tutkimusryhmä jatkaa tarkempien maakohtaisten talous- ja työllisyysvaikutusten tutkimista.

Lisätietoa tutkimuksesta:

http://tapio.fi/eu-policies-related-to-forest-carbon-sinks-would-move-wood-harvests-and-wood-product-related-jobs-outside-eu-yet-create-little-climate-benefits/

 

 

Lisätietoja

Petri Honkonen

Kansanedustaja

040-8397776