Tiedote: Honkonen huolissaan rataverkon kuormaus- ja lastauspaikkojen vähentämisestä

Tiedote 12.4.2016

Julkaistavissa heti

HONKONEN (kesk.) HUOLISSAAN RATAVERKON KUORMAUS- JA LASTAUSPAIKKOJEN VÄHENTÄMISESTÄ

Kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen rataverkon kuormauspaikkojen ja raakapuuterminaalien käytön kehittämisestä.

Liikennevirasto on tavoiteohjelmansa pohjalta vähentämässä radikaalisti raakapuun lastauksen kuormauspaikkoja ja terminaaleja korjaustarpeiden ilmenemisen mukaan. Esimerkiksi Keski-Suomen alueelta kuormauspaikkoja ollaan tavoiteohjelmassa vähentämässä yhdeksästä kahteen. Kuormauspaikkojen keskittämistä perustellaan lastaus- ja asemapaikkojen ylläpitokustannuksilla sekä pidempiin junayksiköihin siirtymisellä.

  • Junakuljetusten mahdollisuus on edellytys toimivalle markkinataloudelle puukaupassa erityisesti pitkiin matkoihin kuljettaessa. Esimerkiksi Keski-Suomesta on kuljetettu puuta jalostukseen pidempiinkin matkoihin.  Tavoiteohjelman mukainen kuormauspaikkojen vähentäminen vaarantaisi Keski-Suomen puumarkkinat ja voisi mahdollistaa paikallisten puukauppamonopolien synnyn. Samanlainen kehitys olisi todennäköistä muuallakin, Honkonen sanoo.

Kuormauspaikkojen vähentäminen tulisi myös lisäämään tiekuljetuksia, mikä rasittaisi entisestään kovilla olevaa tieverkkoa.

Lisätietoja Petri Honkonen

puh. 040 8397776